Uwaga! Materiały do pobrania, zawierające zebrane lub opracowane przez e-WGT dane, chronione są prawem autorskim. Materiały te można wykorzystywać z podaniem źródła wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Każde inne użycie tych materiałów wymaga uzyskania od e-WGT zgody na piśmie.

Pobierz historyczne dane tygodniowe: Rzepak

Ceny MRiRW Ceny z Tabeli Ofert
Kliknięcie na wykres spowoduje otwarcie okna z archiwalnymi informacjami rynkowymi e-WGT z danego tygodnia.

 


Niemcy wyprzedziły Francję w rankingu unijnych producentów rzepaku. My osiągamy drugi wynik w historii (2021-09-02)

Według prognoz KE z 26-sierpnia 2021 tegoroczne zbiory rzepaku w UE wyniosły 16,95 mln ton i są o blisko 5% lepsze niż rok temu, ale ciągle o 3% poniżej średniej 5-letniej. W rankingu unijnych producentów dominującą pozycję zdobyły Niemcy z wynikiem 3,75 mln ton (-2% w stosunku do średniej), po fatalnych zbiorach we Francji - tylko 3,22 mln ton (-27,1% w stosunku do średniej 5-letniej). Więcej…