Uwaga! Materiały do pobrania, zawierające zebrane lub opracowane przez e-WGT dane, chronione są prawem autorskim. Materiały te można wykorzystywać z podaniem źródła wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Każde inne użycie tych materiałów wymaga uzyskania od e-WGT zgody na piśmie.

Pobierz historyczne dane tygodniowe: Rzepak

Ceny MRiRW Ceny z Tabeli Ofert
Kliknięcie na wykres spowoduje otwarcie okna z archiwalnymi informacjami rynkowymi e-WGT z danego tygodnia.

 


Ceny skupu rzepaku powróciły powyżej 1700 zł/t (2020-02-27)

Ceny na krajowym rynku oleistych (tydzień: 17-23.02.2020). Dane MRiRW pokazują, że w analizowanym tygodniu średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych do 1703 zł/t (netto) z 1663 zł/t - tydzień wcześniej. Raportowana cena średnia nasion powróciła do poziomu sprzed dwóch tygodni. Rzepak jest teraz znacznie droższe niż rok temu, kiedy to cena średnia krajowa wyniosła 1645 zł/t. W ślad za rzepakiem wzrosła w ostatnim tygodniu cena średnia śruty, oleju i makucha rzepakowego. Więcej…


Ceny skupu rzepaku spadły znacznie poniżej 1700 zł/t (2020-02-20)

Ceny na krajowym rynku oleistych (tydzień: 09-16.02.2020). Dane MRiRW pokazują, że w analizowanym tygodniu średnia cena zakupu rzepaku spadła w zakładach tłuszczowych do 1663 zł/t (netto) z 1703 zł/t - tydzień wcześniej. Nasiona rzepaku są minimalnie tańsze niż rok temu, kiedy to cena średnia krajowa wyniosła 1665 zł/t. W ślad za rzepakiem spadła w ostatnim tygodniu cena średnia oleju, ale wzrosła w przypadku śruty i makucha rzepakowego. Więcej…


Ceny skupu rzepaku przekroczyły 1700 zł/t i są najwyższe od połowy 2017 roku (2020-02-13)

Ceny na krajowym rynku oleistych (tydzień: 02-09.02.2020). Dane MRiRW pokazują, że analizowanym tygodniu średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych do 1703 zł/t (netto) z 1699 zł/t - tydzień wcześniej. Oznacza to najwyższy poziom cen w skupie od połowy 2017 roku. Nasiona rzepaku są też znacznie droższy niż rok temu, kiedy to cena średnia krajowa wyniosła 1664 zł/t. W ślad za rzepakiem wzrosła w ostatnim tygodniu cena średnia śruty, makucha i oleju rzepakowego. Więcej…