2020-07-06Maklerzy e-WGT relacjonują
Ceny na krajowym rynku zbóż - handlowcy e-WGT relacjonują

Renata Barczyk - PHU START: Aktualnie popyt na stare zboża jest niewielki. Wyjątkiem jest pszenica, zarówno  paszowa jak i konsumpcyjna, oraz żyto paszowe. Jednak rozbieżność miedzy oczekiwaniami Sprzedających i Kupujących jest bardzo duża. Więcej…