2024-07-16Maklerzy e-WGT relacjonują
Ceny na krajowym rynku zbóż

Renata Barczyk - PHU START: W kraju każdy słoneczny dzień wykorzystuje się na zebranie płodów rolnych. Na rynku jest coraz więcej jęczmienia, rzepaku i pszenżyta. Wraz ze zwiększającą się podażą ziarna jego cena spada. Więcej…