2019-03-26Maklerzy e-WGT relacjonują
Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują

Renata Barczyk - PHU START:  Ruszyła ponownie sprzedaż pszenicy paszowej i konsumpcyjnej, nastąpiła delikatna korekta ceny w górę. W ofertach sprzedaży jest dużo importowanej kukurydzy i jęczmienia paszowego. Popyt na to ziarno jest niewielki. Słabo sprzedaje się też żyto - zarówno paszowe jak i konsumpcyjne. Cena pszenżyta zrównała się z ceną jęczmienia, ale nie wpłynęło to na wzrost popytu. Więcej…