Uwaga! Materiały do pobrania, zawierające zebrane lub opracowane przez e-WGT dane, chronione są prawem autorskim. Materiały te można wykorzystywać z podaniem źródła wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Każde inne użycie tych materiałów wymaga uzyskania od e-WGT zgody na piśmie.

Pobierz historyczne dane tygodniowe: Pszenica Żyto

Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne
Kliknięcie na wykres spowoduje otwarcie okna z archiwalnymi informacjami rynkowymi e-WGT z danego tygodnia.

 


Unijny kontrakt na tegoroczny rzepak ustala swoje nowe maksima (2021-09-16)

W Paryżu kukurydza i pszenica w trzy ostatnie dni odrobiły dwutygodniową przecenę, a notowania rzepaku zaliczają w tym tygodniu nowe maksima (dotyczy tegorocznego zbioru). Wzrostom unijnych kontraktów na zboża sprzyja o blisko połowę szybsze niż rok temu tempo eksportu i korekty w dół zbiorów francuskiej pszenicy. Więcej…


Utrzymuje się dobre tempo eksportu unijnej pszenicy na początku sezonu (2021-09-15)

Według danych KE kraje UE wyeksportowały od początku lipca (początek sezonu 2021/22) 5,79 mln ton pszenicy miękkiej, czyli aż o 45% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu (4,0 mln ton).
Więcej…


Unijne kontrakty skorzystały we wtorek z odbicia w Chicago (2021-09-15)

Notowania zbóż i oleistych odbiły w górę po tym jak Urząd Statystyczny Kanady (StatCan) obniżył swoje prognozy tegorocznych zbiorów zbóż i canoli. Co ciekawe, obecne liczby są poniżej danych USDA zawartych we wrześniowej prognozie. Więcej…


Rozpoczęły się zbiory kukurydzy w USA (2021-09-14)

Do końca minionego tygodnia zebrano 4% areału kukurydzy, jednak opublikowany już po zamknięciu poniedziałkowej sesji w Chicago raport USDA pokazał lekkie pogorszenie stanu amerykańskich zasiewów tego zboża. Więcej…


Konsekwencje huraganu Ida widoczne są w tygodniowych danych eksportowych (2021-09-14)

Amerykański eksport kukurydzy, soi i sorgo nadal cierpi z powodu uszkodzeń infrastruktury portowo-magazynowej (też sieci energetycznej) w Zatoce Meksykańskiej. To już drugi z kolei tydzień z fatalnymi danymi o załadunkach eksportowych. Dobrze ma się za to eksport amerykańskiej pszenicy (wysyłki odbywają się z innych regionów USA), który tylko minimalnie ustępuje załadunkom z początku sezonu 2020/21. Więcej…