Uwaga! Materiały do pobrania, zawierające zebrane lub opracowane przez e-WGT dane, chronione są prawem autorskim. Materiały te można wykorzystywać z podaniem źródła wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Każde inne użycie tych materiałów wymaga uzyskania od e-WGT zgody na piśmie.

Pobierz historyczne dane tygodniowe: Pszenica Żyto

Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne
Kliknięcie na wykres spowoduje otwarcie okna z archiwalnymi informacjami rynkowymi e-WGT z danego tygodnia.

 


Zamknięcie sesji na rynku zbóż i oleistych - wtorek, 17-07-2018: (2018-07-17)

Wtorek zamknął się sporymi wzrostami kontraktów na zboża i soję. Więcej…


Zamknięcie sesji na rynku zbóż i oleistych - poniedziałek, 16-06-2018: (2018-07-16)

Więcej…


Zamknięcie sesji na rynku zbóż i oleistych - piątek, 13-07-2018: (2018-07-13)

Więcej…


Ceny zbóż w kraju według Min. Rol. (2018-07-13)

W tygodniu 02-08.07.2018 wzrosły ceny średnie krajowe pszenicy, żyta, kukurydzy i owsa paszowego. Skala tygodniowego wzrostu mieściła się w przedziale od 3 zł/t (kukurydza) do 10 zł/t (owies paszowy). Średnia cena kukurydzy powróciła do poziomu 693 zł/t (najwyżej od jesieni 2017), po spadku o 3 zł/t - tydzień wcześniej. Więcej…


Ceny zbóż w Unii Europejskiej (2018-07-13)

Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE w tygodniu: 25.06–1.07.2018 r.
(opracowano na podstawie danych Komisji Europejskiej przy uwzględnieniu kursu EUR=4,3501PLN) Więcej…