Jak zostać Członkiem e-WGT

Każdy klient, który chce uzyskać bezpośredni dostęp do uczestniczenia w handlu na internetowej platformie e-WGT, powinien złożyć wniosek o nadanie statusu Członka e-WGT wraz z wymaganymi załącznikami.

Członkostwo Zwyczajne - Zarząd WGT nadaje status Członka Zwyczajnego klientom, którzy zamierzają handlować wyłącznie na własny rachunek.

Członkostwo Publiczne - Zarząd WGT nadaje status Członka Publicznego klientom, którzy zamierzają handlować także na rachunek podmiotów trzecich.

Wnioski o nadanie statusu Członka e-WGT