Ceny na krajowym rynku zbóż - handlowcy e-WGT relacjonują

Renata Barczyk - PHU START: Od tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF spadają (z poziomu 212 eur/t do ok. 203 eur/t dzisiaj). Wzrastający kurs obu głównych walut nie jest w stanie pokryć różnicy cen. W portach cały czas kupowana jest pszenica konsumpcyjna, ale w cenach poniżej 900 zł za tonę netto.

Spadki cen wywołały lekką panikę na rynku, wielu producentów wstrzymujących się ze sprzedażą tego ziarna teraz potwierdza chęć sprzedaży. Zawierane kontrakty są z realizacją od połowy listopada do stycznia 2021. Dużym zainteresowaniem cieszą się też umowy na pszenżyto.

Na rynku pojawiło się więcej ofert sprzedaży kukurydzy. Zainteresowaniem kupujących cieszy się zarówno ziarno suche jak i mokre. Cena rzepaku na giełdzie Matif spadła o ok. 15 euro od 22 października. Termin realizacji zawartych dzisiaj umów to grudzień 2020 r. Śruta  sojowa na giełdzie CBoT też spada, ale biorąc pod uwagę aktualny kurs walut- jest oferowana w portach po  2015 zł/t netto.

Ceny transakcyjne z 28.10.2020:

 

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

08.10.2020:

Na światowych giełdach rosną ceny zbóż i śruty sojowej. Odbija się to na krajowym rynku. Zwłaszcza na cenie pszenicy konsumpcyjnej 12,5% białka, która w ciągu miesiąca wzrosła o 80-90 zł/t (porównując ceny w portach). Zboże to sprzedaje się też najlepiej. Aktualnie podpisywane umowy dotyczą dostaw z realizacją w miesiącach listopad- grudzień 2020. Zbóż paszowych na rynku jest niewiele i ziarno jest drogie, zwłaszcza w rejonach gdzie są zakupy eksportowe. Wszyscy czekają na pojawienie się większej ilości kukurydzy, której żniwa opóźniają się ze względu na warunki atmosferyczne. Póki co kukurydza sprzedaje się na poziomie cenowym 650-700 zł/t, a pszenica paszowa po 730-790 zł/t netto. Ceną żyta i pszenżyta podnosi eksport.

Wczoraj (08-10-2020) w portach można było uzyskać za pszenżyto 680 do 700 zł/t, za żyto paszowe 580-600 zł/t.  

Niestety (dla rolników) w centrum i w południowo-wschodniej części kraju ceny były od 70-100 zł/t niższe.

Cena rzepaku jest bardziej stabilna i utrzymuje się na poziomie 1660-1720 zł/t. Transakcji jest dużo na terminy dostaw listopad/grudzień 2020.

Najbardziej wzrosła cena śruty sojowej w portach - w ciągu miesiąca o 200 zł/t (8.IX - 1555 zł/t / 8.X - 1756 zł/t). Duży wpływ na poziom cen mają różnice kursowe walut. Ceny (zwłaszcza przy eksporcie i imporcie) potrafią w jednego ciągu dnia zmieniać się 2-3 krotnie.

Ceny transakcyjne z 08.10.2020:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

08.09.2020:

Wrzesień przyniósł wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej, zwłaszcza w portach. Nie jest to spowodowane wzrostem ceny na giełdzie MATIF, lecz różnicą kursu walut. Aktualnie w portach za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 12,5% można otrzymać od 760 do 775 zł/t netto.

W kraju, cena pszenicy jest mniej korzystna, zwłaszcza na południu (Lubelszczyzna, małopolskie, świętokrzyskie), gdzie ceny utrzymują się na poziomie 670-700 zł/t.

Znacznie więcej, bo 740-770 zł/t (netto), można otrzymać za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka min. 14%, najwyższe ceny utrzymują się w pobliżu zachodniej granicy kraju.

Cena pszenicy paszowej jest stabilna, eksportu tego ziarna nie ma, a na rynku jest sporo ofert sprzedaży.

Diametralnie inna sytuacja jest na rynku starej kukurydzy (zbiór 2019). Ziarna w ofertach sprzedaży brakuje, stąd ceny transakcyjne utrzymują się na poziomie 880-930 zł/t.

Dużo za to jest ofert sprzedaży kukurydzy ze zbiorów 2020, a jej cena utrzymuje się na poziomie 600-640 zł/t.

 

Ceny transakcyjne z 08.09.2020:

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

 

20.07.2020:

Zmienna pogoda wpływa na opóźnienie zbiorów zbóż. Jęczmienie jeszcze nie zostały do końca skoszone, ale mają ponadprzeciętną wydajność z hektara. Gorzej  wygląda gęstość hektolitrowa ziarna. W wielu rejonach rozpoczęto już koszenie rzepaku, gotowe jest też pszenżyto i żyto.

W punktach skupu zbóż nie ma jeszcze dużych kolejek, rolnicy dostarczają głównie jęczmień. Wystawiona cena skupu to 570-620 zł/t netto. Duże opady deszczu będą miały wpływ na jakość ziarna. Pszenica ozima i żyto są już dojrzałe, każdy dzień opóźnienia zbiorów i wysoki poziom wilgotności obniża liczbę opadania i wpływa na porost.

Rzepak dostarczany jest na razie tylko do skupów w południowej części kraju, aktulanie obowiązujące ceny to 1650-1680 zł/t netto.

Na rynku niewiele jest już ziarna zbóż z ubiegłego sezonu. Poszukiwana jest ciągle pszenica w cenie 780-800 zł/t (cena u producenta) i kukurydza w cenie 740-760 zł/t. Wyższych cen nie akceptują Kupujący.

 

Ceny transakcyjne z 20.07.2020:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

 

02.07.2020:

Aktualnie popyt na stare zboża jest niewielki. Wyjątkiem jest pszenica, zarówno  paszowa jak i konsumpcyjna, oraz żyto paszowe. Jednak rozbieżność miedzy oczekiwaniami Sprzedających i Kupujących jest bardzo duża. Rolnicy chcieliby otrzymać za pszenicę 800 zł/t netto w swoim gospodarstwie, jednak nie wszyscy kupujący akceptują taką cenę. Cena transakcyjna żyta to aktualnie 530-540 zł/t netto. Tradycyjnie już najtańsze ziarno jest  w Małopolsce i w rejonie na Dolnego Śląska. Zawieranych transakcji jest niewiele, jeżeli już to w minimalnych cenach.

Widoczne jest spore zainteresowanie rolników cenami zbóż z nowych zbiorów. Jęczmienie w wielu rejonach są już gotowe do koszenia, a cena proponowana za to zboże to: 570-610 zł/t.

Zbiory rzepaku zapowiadają się dobrze, wielu klientów decyduje się już na podpisanie umowy z dopłatami za zaolejenie, w których proponowana cena podstawowa jest 35-50 zł/t niższa, ale korzysta się na dopłacie 0,15% za każdy 0,1% zaolejenia powyżej 40%. Cena rzepaku bez dopłat proponowana jest dzisiaj na poziomie 1670 zł/t (porty) i 1620-1660 zł/t w magazynach skupowych wewnątrz kraju.

 

Ceny transakcyjne z 02.07.2020:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

 

16.06.2020:

Zbliżające się żniwa i stabilizacja złotego spowodowały, że ceny zbóż znacznie spadły. W portach kończy się też załadunek statków z pszenicą. Popyt na ziarno znacznie zmalał. Wysokie ceny zbóż i spadek ceny mięsa wpłynęły na mniejsze nasadzenia drobiu, a tym samym mniejsze zapotrzebowanie na zboże paszowe. Na rynku mało jest zawieranych transakcji sprzedaży. W zasadzie kończy się realizacja starych kontraktów. Wzrasta natomiast zainteresowanie podpisywaniem umów na zboże z nowych zbiorów. Najwięcej jest chętnych na sprzedaż rzepaku, pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy mokrej. Ceny kontraktów uzależnione są od terminów realizacji dostawy. Zboże odbierane w VII/VIII ma najniższe ceny.

Ceny transakcyjne z 16.06.2020:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

 

21.05.2020:

 

Renata Barczyk - PHU START:  Na światowych giełdach wraz z zamknięciem kontraktów majowych zakończyły się wysokie ceny pszenicy konsumpcyjnej (200 i więcej eur/t). W kraju ziarna pszenicy konsumpcyjnej jest jeszcze sporo, a kupujących w portach znacznie mniej.

Aktualnie maksymalna cena w porcie Gdańsk/Gdynia nie przekracza 865-870 zł/t (40-45 zł/t mniej niż jeszcze tydzień temu). W Szczecinie/Świnoujściu pszenicy konsumpcyjnej na razie nie kupują.

Zapotrzebowanie na to ziarno znacznie spadło, a w magazynach krajowych ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej zrównały się z ceną pszenicy paszowej (na którą jest duży popyt) i wynoszą 820-860 zł/t netto.

Pogoda i deszcze poprawiły nastroje producentów, którzy są zainteresowani podpisaniem umów terminowych na nowe żniwa. Proponowane ceny  skupu z terminem realizacji sierpień - październik 2020 są bardzo korzystne.

 

Ceny zbóż z nowych zbiorów

(21-05-2020):                                                                                                                                                                                                                                           

  • Pszenica konsumpcyjna: 800 zł/t (porty);
  • Pszenżyto: 640 zł/t (porty);
  • Żyto: 590 zł/t (porty);
  • Jęczmień paszowy: 640 zł/t (magazyny skupowe);
  • Rzepak: 1650-1685 zł/t (w zależności od lokalizacji).

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacje cenowe: Sylwester Dudziak - eWGT


 

04.05.2020:

Przez ostatnie dwa tygodnie ceny pszenicy konsumpcyjnej w porcie utrzymywały się na poziomie 900-915 zł/t, a w magazynach krajowych odpowiednio 850-880 zł/t netto. Ofert sprzedaży ziarna na rynku jest coraz mniej, popyt na pszenicę konsumpcyjną i paszową utrzymuje się na wysokim poziomie. Dobrze sprzedaję się również kukurydza, ale różnice w cenie między regionami są bardzo duże. Na południowych krańcach kraju można kupić to ziarno poniżej 700 zł/t. Wzrosła ilość zawartych transakcji sprzedaży żyta. Jednak ceny tego zboża oscylują w okolicy 600 zł/t.

Niewielkie jest zainteresowanie zakupem rzepaku, aktualnie są oferty zakupu z dostawą w drugiej połowę czerwca, a cena jest porównywalna do ceny rzepaku z nowych zbiorów (1600-1650 zł/t netto). Pewnie dlatego śruty rzepakowej w ofertach sprzedaży jest niewiele i utrzymuje ona cenę na poziomie 1130-1160 zł/t. Śrutę sojową można już zakupić w porcie za 1536 zł/t (jeszcze 17-kwietnia kosztowała 1709 zł/t).

Poprawa pogody i opady deszczu spowodowały wzrost zainteresowania  podpisaniem  kontraktów terminowych, zwłaszcza że cena pszenicy konsumpcyjnej  z nowych zbiorów z dostawą do portu wynosi 800 zł/t.

Ceny transakcyjne na 04.05.2020:

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacje cenowe: Sylwester Dudziak - eWGT

 


09-04-2020:

W tym tygodniu ceny pszenicy konsumpcyjnej i rzepaku na giełdzie Matif rosną. W czwartek (9-04-2020) cena  pszenicy konsumpcyjnej w porcie przekroczyła już 900 zł/t. Dotyczy to umów zawartych na realizację w kwietniu i w maju b.r. Zainteresowanie producentów sprzedażą jest duże, zwłaszcza, że rynek jest niestabilny, a ceny często się zmieniają.

Wzrosła też cena pszenicy paszowej, zwłaszcza w północnej części kraju. Pszenżyto z dostawa do portu Gdańsk/Gdynia w terminie 13-17 kwiecień b.r. można było dzisiaj (czwartek) sprzedać za 710-720 zł/t, jest to konkurencyjna cena w stosunku do aktualnie oferowanych na rynku. Minimalnie droższe jest żyto, a zainteresowanie zakupem tego ziarna wzrosło.

Na rynku w górę odbiły ceny rzepaku wracając do poziomu 1629-1639 zł/t netto (termin odbioru kwiecień) i 1630 do 1650 zł/t netto w kontraktach realizowanych w lipiec/sierpień 2020.

Wielu producentów zainteresowanych jest podpisywaniem umów na nowe zbiory. Umowę na sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej z terminem realizacji sierpień 2020 można było w czwartek podpisać w cenie 810-820 zł/t netto, a kukurydzę (z dostawą Gdańsk/Gdynia) w cenie 710 zł/t.

Ceny transakcyjne na 09.04.2020:

 

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Dodatkowe źródło cenSylwester Dudziak - eWGT


 

 

26-04-2020:

 

Na światowych rynkach ceny zbóż konsumpcyjnych wzrosły. Wahania ceny transakcyjnej pszenicy konsumpcyjnej jest bardzo duże. Cena tego ziarna w ciągu 1 tygodnia wzrosła o 100 zł/t. Światowe rynki są jednak bardzo niestabilne, a dzienne wahania ceny to 20-30 zł/t netto.

Niestabilny jest też kurs walut, co dodatkowo pogłębia tą sytuację. W kraju wzrost nie dotyczy wszystkich zbóż konsumpcyjnych, a tylko pszenicy konsumpcyjnej. Bardzo korzystne są teraz ceny na pszenicę konsumpcyjna z nowych zbiorów (2020).

Nie wzrosła za to cena żyta konsumpcyjnego, podczas gdy jęczmień konsumpcyjny podrożał o tylko 20 zł/t.

Wahania cenowe i wzrost kursów walut, miały niewielki wpływ na cenę pszenicy paszowej i pozostałych zbóż paszowych (średni wzrost cen to tylko 20 zł/t, ale nie we wszystkich rejonach kraju).

W portach wieloletnie rekordy cen pobiła śruta sojowa - oferowana w portach w cenie 1845 zł/t netto (odbiór w kwietniu). Śruta rzepakowa i słonecznikowa przekroczyła próg 1000 zł/t.

Na rynku tanie są otręby jęczmienne, wyceniane na 550 zł/t.

 

Ceny transakcyjne na 26.03.2020:

 Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Dodatkowe źródło cenSylwester Dudziak - eWGT

 

 

10-03-2020:

 

W ostatnich dniach ceny zbóż i rzepaku na światowych rynkach gwałtownie spadły. W kraju pierwsi na spadki cen  zareagowali eksporterzy, obniżając drastycznie cenę skupu pszenicy konsumpcyjnej. Na początku tygodnia w portach oferowano za to ziarno 760-775 zł/t. Cenę jęczmienia paszowego i kukurydzy obniżono tylko o 5 zł//t.

W kraju wiele podmiotów wstrzymało lub ograniczyło skupy zbóż, to samo dotyczy ofert eksportowych. Zawartych transakcji jest niewiele, ponieważ producenci czekają na ponowny wzrost ceny, a kupujący czekają na stabilizacje cen. Na rynku cały czas utrzymuje się duża podaż żyta przy małym popycie na to zboże. Sytuację mogłoby poprawić uruchomienie małych gorzelni lub wzrost produkcji spirytusu.

Duży spadek ceny rzepaku (tylko w poniedziałek -9,75 EU/t) jest powiązany ze spadkiem ceny ropy naftowej. Zapotrzebowanie na te nasiona jest minimalne, a towaru na rynku dużo. Aktualna cena rynkowa rzepaku to 1530-1550 zł/t netto (369 EU) i znacznie odbiega od ceny ze stycznia, kiedy można było uzyskać za rzepak powyżej 1700 zł/t (netto).

 

Ceny transakcyjne na 10.03.2020:

 

 

Źródło cen:  Renata Barczyk - eWGT (PHU START), Sylwester Dudziak - eWGT

 

 

 

28-02-2020:

 

Od tygodnia ceny zbóż i rzepaku na światowych giełdach ostro „spadają”. Krajowe ceny początkowo utrzymywały się na stałym poziomie (korzystny kurs walut ), ale dzisiaj (28-02-2020) ceny transakcyjne są niższe średnio o 20 zł/t.

Za pszenicę konsumpcyjną  w porcie w Świnoujściu lub Gdyni otrzymamy maksymalnie 810 zł/t.

Największy spadek ceny widać w przypadku rzepaku (Matif):

  • 10.01.2020: 1730 zł/t / 420EU;
  • 20.02.2020: 1650 zł/t / 401,25EU;
  • 26.02.2020: 1610 zł/t / 387,25 EU.

W zlej sytuacji ponownie jest żyto, ponieważ ziarna tego jest w kraju dużo, a zakończono w portach skup żyta. Wpłynęło to na obniżenie ceny tego ziarna w kraju.

Na południu kraju pojawiły się oferty sprzedaży importowanej pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia. Jęczmienia paszowego w kraju jest dużo w ofertach sprzedaży, ale od dzisiaj można podpisać umowę na sprzedaż jęczmienia paszowego do portu o gęstość min 62 kg/hl z dostawą w marcu.

Ceny transakcyjne z dnia 28-02-2020 (kurs EUR=4,31 PLN):

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

04-02-2020:

We wtorek (04-02-2020) na giełdzie Matif ceny zbóż lekko wzrosły. Czy ceny powrócą do poziomu z poprzedniego okresu? Pytanie to nurtuje wielu producentów. Na krajowym rynku sprzedaje się bardzo dobrze pszenica konsumpcyjna, jej cena maksymalna, pomimo spadków o 10-15 zł/t, utrzymuje się na poziomie 800-820 zł/t. Za tyle można sprzedać pszenicę w portach, ale na południu kraju oferty zakupu oscylują na poziomie 720-730 zł/t.
W portach kupowane jest tez pszenżyto (spadek ceny o 15 zł/t), żyto i kukurydza. Pomimo eksportu, ceny tych zbóż, zwłaszcza żyta, utrzymują się na niskim poziomie.

Male jest też zainteresowanie zakupem jęczmienia paszowego i owsa. Transakcje są zawierane tylko po minimalnych cenach. Na rynku widoczna jest nadwyżka podaży ziarna. Wielu producentów nie chce jednak sprzedawać ziarna w niskich cenach i wolą przetrzymać towar do żniw. 

 

Ceny transakcyjne z dnia 04-02-2020 (kurs EUR=4,28 PLN):

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

15-01-2020:

 

Eksport pszenicy konsumpcyjnej wpłynął na znaczny wzrost popytu na to ziarno. W portach za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka można uzyskać 780 - 800 zł/t. Bardzo korzystna jest też cena na pszenicę konsumpcyjną ze zbioru 2020. Cenę pszenicy z dostawą w sierpniu - październiku 2020 można zakontraktować na poziomie 750-770 zł/t.

Na rynku wzrosły też ceny pszenicy paszowej. Najniższe ceny oferowane są w południowej i południowo wschodniej części kraju (pszenica k. 710-720 zł/t).

Cena rzepaku na giełdzie MATIF spadły od początku tygodnia o blisko 10 euro za tonę, a złoty pozostaje silny. W środę w południe w Paryżu rzepak wyceniany jest na 414,00 eur/t.

Jet to ważna dla tych, którzy nie sprzedali jeszcze przechowywanego w magazynie rzepaku i czekają na wyższą cenę. W umowach z terminem realizacji luty/marzec 2020 ceny zakupu na krajowym rynku spadły znacznie poniżej 1700 zł/t (na magazynie). W konsekwencji ostrej przeceny rzepaku w Paryżu można teraz liczyć najwyżej na 1660 -1668 zł/t nasion (netto).

Niższe są też ceny proponowane za rzepak z nowego zbioru. W zakładach tłuszczowych można zakontraktować cenę 1613 zł/t (realizacja VIII 2020), podczas gdy niedawno oferowano nawet 1650 zł/t.

Ceny transakcyjne na dzień 15-01-2020:

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)