Polski eksport pszenicy poza UE przekroczył 2,9 mln ton i jest blisko 3 razy większy niż przed rokiem

W ostatnim tygodniu udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym eksporcie stanowił niespełna 1/5 i wyniósł 29,54 tys. ton. W poprzednich czterech tygodniach Polska eksportowała poza UE średnio po 84,46 tys. ton). Od początku sezonu 2019/20 wywieźliśmy (poza UE) 2,90 mln ton pszenicy, która stanowiła aż 96% całego polskiego eksportu zbóż poza UE.


Tempo eksportu polskiej pszenicy miękkiej (poza UE) jest 2,6 razy szybsze (+161%) niż sezon wcześniej (w całej UE wzrost sięga 64%).

W sezonie 2018/19 (po 46 tygodniach sezonu) polski eksport tego zboża sięgnął 1,112 mln ton.


W unijnym eksporcie pszenicy miękkiej dominuje Francja (35% udział). W rankingu eksporterów wyprzedza nas także Rumunia (16%) i Niemcy (14%). Udział polskiego ziarna w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej stanowi teraz 9,6%.

Eksport wszystkich polskich zbóż (poza UE) to 3,03 mln ton i stanowi tylko 6,6% całego eksportu z UE. 

W I połowie sezonu 2019/20 (lipiec-grudzień) Polski eksport zbóż poza UE stanowił 46% całego polskiego eksportu ziarna.

Jeśli zatem podobne proporcje utrzymywały się w kolejnych miesiącach, to oznaczałoby, że mogliśmy wywieźć za granice kraju ok. 6,5 mln ton zbóż.

 

 

 


Import zbóż do Polski (spoza UE) spadł ponad pięciokrotnie i jest marginalny

Od początku obecnego sezonu sprowadziliśmy spoza UE tylko 58,05 tys. ton ziarna, w tym 35,72 tys. ton kukurydzy.

W sezonie 2018/19 (po 46 tygodniach) nasz import zbóż sięgał 308,20 tys. ton, w tym 236,32 tys. ton kukurydzy. Oznacza to spadek importu zbóż o 81% - licząc r/r.

 


W I połowie sezonu 2019/20 (lipiec-grudzień) Polski import zbóż spoza UE (z Wielką Brytanią) stanowił tylko ok. 10% całego importu


 

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: Komisja Europejska, KOWR