Krajowe ceny zbóż nadal rosły w drugim tygodniu listopada

Dane MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe 10 raportowanych zbóż wzrosły, a tylko w 1 przypadku spadły w krajowych punktach skupu w tygodniu 08-14.11.2021. Podwyżki cen dotyczyły też kukurydzy, która stanowiła blisko połowę zakupów. Praktycznie wszystkie zboża osiągają w ostatnich tygodniach swoje historyczne maksima.

Wyjątek stanowi kukurydza, która powyżej 1100 zł/t (średnio) kosztowała już w połowie września. Cena średnia kukurydzy suchej spadła do nieco powyżej 900 zł/t na początku października, ale w kolejnych tygodniach powoli rośnie, korzystając z trendu wzrostowego panującego na rynku pozostałych zbóż.

Cenę średnią krajową tony pszenicy konsumpcyjnej ustalono na 1195 zł/t, po wzroście  aż o 6,7% w skali tygodnia, a cena średnia pszenicy skupowanej na cele paszowe wyniosła 1159 zł/t (w obu przypadkach są to historyczne szczyty).

W ujęciu regionalnym najdrożej za pszenicę płacono w makroregionie południowym. Ziarno przeznaczone na cele paszowe wyceniono tam na średnio 1221 zł/t, a pszenicę konsumpcyjną na 1214 zł/t.

Warto zauważyć, że obecne poziomy cen pszenicy (konsumpcyjnej i paszowej) są w kraju o 41-44%, a kukurydzy o 31% wyższe niż rok temu.

W analizowanym tygodniu zboża konsumpcyjne stanowiły niespełna 1/3 zakupów.

 

Patrz oferty na zboża na e-WGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

 

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2020 i 2019.

 

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW