Ceny zbóż w kraju według MRiRW

Według najnowszego raportu MRiRW w tygodniu 11-17.05.2020 wzrosły ceny średnie krajowe siedmiu z jedenastu monitorowanych zbóż.

W olbrzymiej większości przypadków zmiany tygodniowe średnich cen skupu były tylko symboliczne. Wyjątek stanowi pszenica paszowa, która potaniała aż o 50 zł (-5,9%), do 782 zł/t. Ceny średnie tego zbożą w makroregionach wahały się w przedziale od 753 zł/t - makroregion północno-zachodni (skup był największy), do 836 zł/t - makroregion centralno-wschodni.

W tym samym czasie cena średnia pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o skromne 4 zł, do 835 zł/t. W ujęciu regionalnym ceny średnie konsumpcyjnego ziarna pszenicy wahały się od 822 zł/t - makroregion południowy, do 862 zł/t - makroregion północno-zachodni.

Struktura zakupów praktycznie nie zmieniła się w ciągu tygodnia. Nadal dominowała pszenica (74%), ze znaczną przewagą ziarna paszowego. Znaczny udział (10%) miała kukurydza i pszenżyto (7%).

 

Sprawdź aktualne oferty na zboża w Tabeli Ofert...

 

Ceny pszenicy w kraju:

Notowania pszenicy w Paryżu:

 

Szczegółowe dane MRiRW:

 

Średnie ceny (bez VAT) w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących ZAKUPY ZBÓŻ:
(Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia)

 

 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów  w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2019 i 2018

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: MRIRW, e-WGT, Euronext