Ceny zbóż w kraju według Min. Rol. (tydzień 28.05 - 03.06.2018:

W raportowanym tygodniu ceny średnie krajowe sześciu zbóż spadły lekko, a czterech wzrosły. W przypadku taniejących gatunków tylko cena średnia żyta paszowego obniżyła się o kilkanaście złotych za tonę, podczas gdy pszenica, jęczmień konsumpcyjny i paszowy oraz żyto konsumpcyjne straciły na wartości ledwie kilka złotych na tonie.

Ziarno pszenicy skupowane na konsumpcję wycenione zostało na 686 zł/t (średnio w kraju), podczas gdy pszenica paszowa kosztowała aż 695 zł/t. W poszczególnych makroregionach ceny średnie ziarna konsumpcyjnego wyznaczono w przedziale od 676 zł/t – makroregion południowy, do 694 zł/t – makroregion centralno-wschodni. W dwóch (z trzech) makroregionach więcej płacono za pszenicę przeznaczoną na cele paszowe. Cena średnia tego zboża wahała się od 667 zł/t w makroregionie południowym do 699 zł/t w makroregionie północno-zachodnim.

W śród zbóż z wyższą, niż tydzień wcześniej, ceną średnią w kraju liderem był jęczmień browarniany, którego tona podrożała 31 zł do 742 zł. Owies paszowy podrożał o 13 zł do 557 zł/t, a kukurydza o 4 złote do 678 zł/t. W przypadku kukurydzy oznacza to najwyższą cenę (średnią krajową) od września ubiegłego roku.
W punktach skupu dominowała pszenica (71% obrotu), a udział ziarna paszowego i konsumpcyjnego był zbliżony do siebie. Stosunkowo często do podmiotów skupowych przywożono kukurydzę (12%) i pszenżyto (6%).

Andrzej Bąk – WGT S.A.

Źródło: Min. Rol.

Cena pszenicy w kraju:

 

 

Notowania pszenicy w Paryżu:

 

 

Pełne dane Min.Rol.:

 

Średnie ceny (bez VAT) w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących ZAKUPY ZBÓŻ:
(daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia)

 

 

 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2017 i 2016. - (na podstawie ZSRIR)

 


Źródło: Min. Rol.