Droższy diesel i autogaz

W połowie 35-tygodnia 2021 za benzynę 95-oktanów i olej napędowy trzeba było zapłacić na krajowych stacjach paliw odpowiednio 5,73 i 5,44 zł/l. Oznacza to, że w ciągu tygodnia cena średnia benzyny nie zmieniła się, ale ON podrożał o 2 grosze. Warto zauważyć, że obecne poziomy cen średnich wymienionych paliw są najwyższe od 2012-2013 roku.

Tym razem LPG mocno podrożał (8 groszy na litrze),  a jego cena średnia wyniosła 2,77 zł/l i przekroczyła lipcowe maksima. Przypominam, że w lipcu autogaz zyskał na wartości ponad 40 groszy, i kosztował przez moment powyżej 2,70 zł/l. Wysokie ceny gazu propan-butan są konsekwencją mniejszej podaży po nałożeniu przez UE sankcji na Białoruś oraz rekordowych cen gazu ziemnego (metan) w Europie.

Tymczasem w hurcie ostatni tydzień (25.08-01.09.2021) przyniósł 12-groszowe odbicie w górę cen 95-ki i 8-groszowy wzrost cen diesla. Wcześniej jednak ceny hurtowe obu paliw spadały, stąd popularna 95-ka potaniała w cennikach hurtowych w skali sierpnia o 11 groszy na litrze, a ON o skromne 2 grosze na litrze.

 

Ceny średnie paliw w detalu: 01-09-2021 / zmiana tygodniowa (według portalu e-petrol.pl):

• Pb98: 5,99 zł/l (0 gr/l);
• Pb95: 5,73 zł/l (0 gr/l);

• ON: 5,44 zł/l (+2 gr/l);
• LPG: 2,77 zł/l (+8 gr/l).

 

Ceny paliw w kraju:

 


 

Dla porównania, notowania ropy Brent (usd/b) na tle zmian kursu usd/pln (lewa oś):

 

Zmiany cen paliw w skali roku:

W ciągu roku ceny, zarówno w hurcie, jak i na stacjach paliw wzrosły o 26-31%

W skali 2020 roku średnie marże detaliczne były wyjątkowo wysokie i osiągnęły poziom 25 groszy na litrze Pb95 i 24 grosze na litrze ON. Oznacza to, że stacje paliw zarobiły na sprzedaży każdego litra Pb95 o 37% więcej, a w przypadku ON, aż 124% więcej od średniej z lat 2017-2019.

W okresie 2017-2019 średnia marża detaliczna zawierała się w przedziale 9-13 gr/l dla ON, i sięgała 17-20 gr/l w przypadku Pb95.


 

  Ceny hurtowe ON są niższe (rosły wolniej) niż ceny Pb95:

 

 

Ceny paliw w hurcie:

W środę (01.09.2021) olej napędowy kosztował w oficjalnym cenniku PKN Orlen - 5,310 zł/l, a Pb95 - 5,536 zł/l (cena hurtowa z VAT).

Oznacza to wzrost w skali tygodnia (25.08-01.09.2021) o 12 groszy w przypadku popularnej benzyny i 8 groszy na litrze oleju napędowego. Ostatecznie w sierpniu ceny hurtowe Pb95 obniżyły się o prawie 11 groszy na litrze, a diesel potaniał w skali miesiąca o skromne 2 grosze.

Od początku tego roku cena hurtowa Pb95 (z VAT) wzrosła aż o 1,27 zł/l (+29,9%), a w przypadku ON o 89 gr/l (+20,2%).

W połowie 35-go tygodnia 2021 średnia (z połowy tygodnia) marża stacji paliw (modelowa) ze sprzedaży ON wyniosła 14 gr/l (-6 gr/l w tygodniu), a w przypadku Pb95 21 gr/l (-9 groszy w skali tygodnia).

Do tego należy oczywiście doliczyć 20-30 groszowe upusty od oficjalnych cen hurtowych dla poszczególnych odbiorców detalicznych.

 

Średnia modelowa marża stacji paliw w ujęciu tygodniowym (na podstawie PKN Orlen):

Średnia modelowa marża stacji paliw na 1 litrze Pb95:

  • 2017: 17 groszy,
  • 2018: 20 groszy,
  • 2019: 18 groszy,
  • 2020: 25 groszy (+36,8% w stosunku do średniej z 2017-2019);
  • 2021: 16 groszy.

Średnia modelowa marża na 1 litrze ON:

  • 2017: 13 groszy,
  • 2018: 9 groszy,
  • 2019: 10 groszy,
  • 2020: 24 grosze (+123,8% w stosunku do średniej z 2017-2019);
  • 2021: 14 groszy.

Obliczono na podstawie cen publikowanych przez PKN Orlen (ceny hurtowe+VAT) i e-Petrol (ceny średnie na stacjach paliw)

Marża stacji paliw obliczana jest na podstawie cen hurtowych publikowanej przez PKN Orlen. W praktyce handlowej funkcjonują jednak upusty dla poszczególnych klientów, stąd od ceny hurtowej (referencyjnej) należy odliczyć ok. 15-20 groszy w przypadku benzyny oraz dwadzieścia kilka do 30 groszy w przypadku oleju napędowego.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: PKN Orlen, e-petrol.pl, barchart.com