Ceny rzepaku według MRiRW

Dane MRiRW pokazują, że w ciągu tygodnia kończącego się 30-go czerwca 2024 średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych o symboliczną złotówkę i wyniosła 2003 zł/t. Oznacza to cenę o ponad 6% wyższą niż rok temu.

Wycena rzepaku na giełdzie w Paryżu (seria z dostawą w sierpniu 2024) na koniec omawianego tygodnia była znacznie wyższa i wyniosła 2059 zł/t.

Uwaga! Ceny zakupu raportowane przez MRiRW mogą odbiegać (odbiegają) od bieżących cen rynkowych, ponieważ ceny dostaw uwzględniają wcześniej zawarte umowy.

 

Sprawdź:

 

Pełne dane MRiRW:

 
 
 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego i śruty rzepakowej:

 

 


 

 


 

Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl

https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: MRiRW