Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują

Renata Barczyk - makler WGT:  W ostatnim tygodniu w portach minimalnie spadły ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej. Ale mimo tego nadal są bardzo atrakcyjne i utrzymują się na poziomie 735-745 zł/t.

Wysokie ceny eksportowe wymusiły wzrost cen skupu pszenicy w młynach i w mieszalniach pasz. Najpopularniejszym towarem jest  aktualnie jest  pszenica i jęczmień. Źle sprzedaje się żyto i otręby zarówno pszenne (średnia cena 500 zł/t) jak i żytnie (średnio 400 zł/t).

Ceny skupu na żniwa 2018 są bardzo atrakcyjne, ale chętnych na podpisanie kontraktu jest na razie niewielu. Wszyscy boją się, że niesprzyjająca pogoda znacznie wpłynęła na wielkość zbiorów i jakość ziarna.

 

Ceny transakcyjne zbóż z 15-06-2018:

 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

 

25-05-2018:

 

Słaba złotówka i wyższe notowania giełdowe zbóż przełożyły się na wzrosty cen płaconych za stare i nowe ziarno w portach. Zainteresowanie podpisywaniem kontraktów na nowe zbiory jest teraz bardzo duże.

 

Aktualne ceny skupu zbóż w portach (na 25-05-2018):

Pszenica 12,5% białka:

 • Trójmiasto - 735/740 pln maj-czerwiec;
 • Świnoujście - 735/740 maj-czerwiec;
 • Szczecin - 730/735 pln  maj-czerwiec.

Pszenica 13,5% białka:

 • Szczecin - 735/740 maj-czerwiec.

Pszenica 14% białka:

 • Trójmiasto –750/755 pln maj;
 • Szczecin - 750 pln maj.

 

 

Zbiór 2018 (ceny w portach):

Pszenica 12,5% białka:

realizacja 15 sierpnia - 31 października:

 • Trójmiasto - 745 pln;
 • Świnoujście -745 pln;
 • Szczecin –735 pln.

realizacja sierpień 2018:

 • Trójmiasto – 725 pln;
 • Świnoujście -725 pln;
 • Szczecin – 715 pln.

realizacja wrzesień 2018:

 • Trójmiasto – 730/735 pln;
 • Świnoujście -730/735 pln;
 • Szczecin – 725 pln.


 
Pszenica 12,5% białka - realizacja VIII/IX 2018+ dopłata do składowania od listopada (5pln/t/miesiąc) do końca marca:

 • Trójmiasto – 750/755 pln;
 • Świnoujście -750/755 pln;
 • Szczecin – 745/750 pln;

 


Kukurydza:

Realizacja od 15 października do grudnia – 675/680 pln;


Żyto paszowe
:

Realizacja sierpień - październik – 565 pln;

 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

 

 

 

 

18-05-2018

 

Wysoki kurs EUR wpływa na korzystne ceny eksportowe zbóż. W portach kupowana jest pszenica konsumpcyjna w cenie od 715 zł/t (12,5% białka) do 730-735 zł/t (14% białka). Zainteresowanie ze strony Producentów jest bardzo duże.

Do portów dostarczane jest zboże z całego kraju, ponieważ młyny za pszenicę konsumpcyjną płacą maksymalnie  680 zł/t. Popyt na pszenicę paszową minimalnie się zmniejszył. Firmy realizują wcześniejsze zakupy. Nadal jest spory popyt na kukurydzę i jęczmień.

Zła sytuacja jest na rynku rzepaku. Nasion w magazynach jest jeszcze jest sporo, a  zakłady tłuszczowe wstrzymują się z zakupami  ze względu na planowane przestoje techniczne i duże zapasy oleju.

Widoczne jest duże zainteresowanie cenami zbóż z nowych zbiorów. Ale wzrost cen jaki nastąpił w maju i susza na polach spowodowały, że wielu producentów wstrzymuje się z podpisaniem umów, oczekując dalszego rozwoju sytuacji.

 

Ceny transakcyjne  zbóż z 18-05-2018:

 

 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

07-05-2018

 

Renata Barczyk - makler WGT   W pierwszym tygodniu maja ceny skupu pszenicy i rzepaku znacznie wzrosły. Natomiast w poniedziałek (7-maja) na giełdach nastąpiła  lekka korekta cen w dół. W portach poziom cen zakupu zbóż jest teraz zacznie wyższy niż w ostatnich dniach kwietnia, także za sprawą wyższego kursu euro w stosunku do złotego.

 

Zbiór 2017:

Ceny proponowane w portach (dostawa maj):

 • Pszenica konsumpcyjna (12,5% białka): 710-715 zł/t;
 • Pszenica konsumpcyjna (13,5% białka): 720 zł/t;
 • Pszenica konsumpcyjna (14,0% białka): 730-735 zł/t;

Rzepak z dowozem do zakładów tłuszczowych: 1480-1490 zł/t.

 

Zbiór 2018 rok - ceny w portach:

 • Pszenica konsumpcyjna (dostawa 15.VIII-31.10.2018) 12,5% białka:715-725 zł/t;
 • Kukurydza (dostawa 15.X - 31.XII.2018): 655-660 zł/t;
 • Żyto paszowe (dostawa VIII - X.2018): 555-560 zł/t;
 • Żyto konsumpcyjne (dostawa 15.VIII - 30.IX.2018): 565-570 zł/t;
 • Rzepak: 1470 zł/t.

 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

 

18-04-2018:

W ostatnich dniach szokująco spadła cena rzepaku. Bezpośredni wpływ na taką sytuację ma niska cena oleju rzepakowego i problemy z nadwyżka podaży olejów roślinnych na światowych rynkach. Niewielki jest tez popyt na biodiesla na bazie rzepaku w Europie. Wszystko to ma niestety wpływ na wielkość zakupów tych nasion. Szanse na zmianę sytuacji po żniwach są niewielkie. Na krajowym rynku jest jeszcze dużo nasion rzepaku, a ofert zakupu niewiele. Dzisiaj (18-04-2018) ubiegłoroczny rzepak można było sprzedać jeszcze w cenie 1450-1470 zł/t netto (w zależności od lokalizacji). Rzepak ze zbiorów 2018 wyceniany jest na 1420-1430 zł/t netto w portach.

 

Ceny transakcyjne zbóż i rzepaku z dnia 18.04.2018:

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

 

 

22-03-2018:

Wiosna już do nas zawitała, a w magazynach znajduje się jeszcze dużo ziarna z ubiegłorocznych zbiorów. Zainteresowanych sprzedażą zbóż jest coraz większe, ale podaż znacznie przewyższa popyt.

Ceny ziarna, wbrew oczekiwaniom producentów, nie wzrosły i utrzymują się na stabilnym poziomie. Transakcje zawierane są w cenach minimalnych.

Aktualnie poszukiwane są głownie zboża jare (pszenica i jęczmień). Coraz większym zainteresowaniem cieszy się też kukurydza.

Z południa i wschodu napływa do nas importowany jęczmień i niewielkie ilości pszenicy.

W marcu wielu producentów zdecydowało się na sprzedaż rzepaku, obawiając się, że import może wpłynąć na obniżenie ceny tych nasion.

 

Ceny zakupu netto (PLN/t) z dnia 22.03.2018:

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

02-03-2018

Ostatnie dni przyniosły duże ożywienie na światowych giełdach towarowych. Niekorzystne warunki pogodowe w Argentynie i w Ameryce Północnej wpłynęły na znaczny wzrost cen pasz białkowych oraz pszenicy. Stąd też w porcie wzrosła cena pszenicy konsumpcyjnej (12,5 % białka) do 690-705 zł/t, a śruta sojowa sprzedawana jest w cenie 1620 zł/t netto, w porównaniu do 1420-1430 zł/t z 30 stycznia.

W ostatnich dniach w kraju wzrosła cena rzepaku do poziomu 1580 -1585 zł/t (netto z dostawą).

Dzięki temu, że utrzymuje się korzystny przelicznik walutowy, wzrosły ceny ziarna zbóż z nowych zbiorów w portach. Proponowana cena za pszenicę konsumpcyjną (12,5%) z dostawą do portu w X.2018 to 690-700 zł/t netto, a za pszenicę konsumpcyjną 914% białka) porty gwarantują 730-740 zł/t.

1-go marca za rzepak (zbiór 2018) można było otrzymać 1480-1495 zł/t.

 

Pozostałe ceny zbóż ze zbiorów 2018 przedstawia poniższa tabela (na 01-03-2018):

Ceny zbóż ze zbiorów 2017 (na 01-03-2018):

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

20-02-2018

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START) Ceny zbóż nadal utrzymują się na stabilnym, niskim poziomie. Wpływ na to ma bardzo mały eksport ziarna zbóż. W portach aktualnie kupowana jest jeszcze (ale tylko do 28 lutego ) pszenice konsumpcyjna o zawartości białka 14% w cenie 725-730 zł/t. W lutym i marcu kupowana będzie także pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 12,5 % w cenie 660-670 zł/t. Mieszalnie pasz płacą za pszenice od 630 zł/t (Lubelskie ) do 660 zł/t, ale przy wyższych cenach skupu często zaznaczone jest na umowie wymagane minimalne białko (np. 12%).

Transakcje zawierane są głównie w minimalnych cenach. To był bardzo ciężki rok dla producentów rolnych, dlatego cały czas czekają na korzystniejsze ceny.

Mieszalnie pasz kupują  zboża na bieżącą produkcję, obawiając się dostaw taniej paszy importowanej.

Ceny śruty sojowej na światowych giełdach szaleją. Cena tej paszy wzrosła w ciągu 10 dni o 40 USD/tonę. Cena za 1 tonę śruty sojowej z odbiorem III-IV br. oscyluje na poziomie 1588 zł/t. Pojawiły się oferty zakupu ziarna rzepaku w cenie 1500-1550 zł/t rzepaku.

 

Ceny pozostałych zbóż (na 20-02-2018):

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

09-02-2018:

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START) Na rynku pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży zbóż. Wielu producentów decyduje się na sprzedaż, obawiając się, że ceny mogą być jeszcze niższe. Na razie  transakcje zawierane są tylko po cenie najniższej w danym rejonie, ale minimalnie wzrósł popyt na kukurydzę, żyto i pszenżyto.

W portach kończą się załadunki pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka  13,5 i 14%. W piątek wzrosła cena skupu pszenicy konsumpcyjnej (13,5% białka) do 720-725 zł/t w porcie, ale dostawa musi nastąpić do 16 lutego. Cena rzepaku minimalnie wzrosła, ale maksymalna cena tych nasion, z dostawą na południe kraju, nie przekracza 1540 zł/t netto. W ostatnich dniach nastąpił nieoczekiwany wzrost cen śruty sojowej (8 stycznia-1400 zł/t, 8 luty-1480 zł/t), jest to odpowiedź na wahania cen akcji spółek na Wall Street.

 

Przykładowe ceny transakcyjne z 09-02-2018:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

 

02-02-2018

 

Ceny zbóż i rzepaku nadal mają tendencję spadkowa.  Największy spadek ceny widoczny jest  na rzepaku. Na giełdzie MATIF rzepak wyceniany jest  aktualnie na 343,50 EU  ( przy kursie  EU=4,16) i cały czas spada. Cena krajowa wynosi teraz maksymalnie 1505 zł/t netto z dowozem do olejarni na południu kraju. W roku ubiegłym, na giełdzie MATIF, wyceniano o tej porze rzepak na 412 EUR (1 EUR=4,30), a w zakładach tłuszczowych oferowano 1880 zł/t netto. Na rynku jest bardzo dużo ofert sprzedaży rzepaku.

W portach wzrosła cena skupu pszenicy konsumpcyjnej, za pszenicę 14% białka z dowozem do portu w miesiącu lutym, aktualnie można otrzymać 725 zł/t, a za pszenicę 13,5% białka - 700 zł/t netto. W kraju zainteresowanie zakupem pszenicy jest niewielkie. Spadły też ceny jęczmienia paszowego i konsumpcyjnego o 20-30 zł/t. Więcej jest ofert importowanego jęczmienia, żyto konsumpcyjne i pszenżyto cieszy się popytem zwłaszcza w centrum kraju. Wzrosło też zainteresowanie łubinem.

 

Ceny z dnia 02-02-2018:

 

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

 

 

 

24-01-2018

Niekorzystne warunki atmosferyczne i silna waluta powodują, że na rynku zbożowym nadal panuje zastój. Ceny pszenicy obniżyły się o 20-30 zł/t. Maksymalna cena za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14%, gęstości 78 i liczbie opadania min 285 sek. nie przekracza dzisiaj 715 zł/t w porcie. Pszenica o zawartości białka min. 13,5% wyceniana jest o 25-30 zł/t niżej. Podaż pszenicy konsumpcyjnej na rynku jest duża, a popyt znacznie zmalał, głównie ze względu na znikomy eksport. Handel ziarnem kukurydzy jest także  bardzo mały. Rozbieżność między ofertami zakupu i sprzedaży wynosi na ogół 10-20 zł/t.

 

Ceny transakcyjne zbóż i rzepaku na 24-01-2018:

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A. (PHU START)

 

 

 

 

09-01-2018:

Nowy rok nie przyniósł oczekiwanego wzrostu cen zbóż. Wręcz odwrotnie, w okresie świątecznym dużo podmiotów miało przestoje i nie wydawało zboża, co wpłynęło na wzrost cen pszenicy paszowej. Od poniedziałku (08-01-2018) ceny obniżyły się średnio o 20 zł/t (do 630-650 zł/t) w magazynie producenta. Trudno zakładać, czy taka cena długo się utrzyma, ponieważ mamy jedne z najwyższych cen  pszenicy w Europie.

W portach kupowana jest tylko pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14% i 13,5%, o gęstości  min 77/78 kg/hl i liczbie opadania min 250 sek.

Niewielkie jest zainteresowanie zakupem pszenicy konsumpcyjnej 12,5% białka, (zwłaszcza w północnej i zachodniej  części kraju). Aktualna propozycja  zakupu pszenicy k. (12,5%) opiewa na 680 zł/t. Większość producentów czeka na lepsza cenę lub sprzedaje taką pszenicę na paszę.

Silna złotówka spowodowała także wstrzymanie eksportu żyta i pszenżyta. W kraju cena (z dowozem) żyta to 585 zł/t, a pszenżyta - 630zl/t, wydaje się dla producentów mało atrakcyjna.

Największe emocje jednak budzi rzepak. W styczniu 2017 roku cena rzepaku w magazynie producenta wynosiła (412 EUR/t) 1880-1900 zł/t, aktualnie cena z dowozem nie przekracza (358 EUR/t) 1550 zł/t. Głośne zapowiedzi w ostatnich dniach, że rzepak mocno  podrożał, odnoszą się tylko do wyrównania ceny o 10 EUR (spadek do poziomu 347 EU) z przełomu roku.

 

Ceny transakcyjne zbóż i rzepaku na 09-01-2018:

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A. (PHU START)

 

 

14-12-2017:

W ostatnich dniach ceny zbóż (głównie pszenicy) i rzepaku utrzymywały tendencję spadkową. Takiej sytuacji producenci się nie spodziewali, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzepak, w przypadku którego dużo jest ofert sprzedaży na rynku, ale panuje impas.

Cena na giełdzie MATIF spadła do poziomu 360 EUR/t, a kurs waluty też jest  niski. Wszyscy, którzy oczekiwali wyższych cen rezygnują ze sprzedaży. Aktualnie Kupujący chcą uzyskać towar za 1530-1570 zł/t netto - w magazynie Sprzedającego, natomiast realna cena transakcyjna rzepaku oscyluje koło 1590-1600 zl/t. Dla przypomnienia, w grudniu  2016 r. obowiązywała cena rzepaku na poziomie 1880 zł/t.

Pszenica paszowa, która na początku miesiąca zrównała się cenowo z pszenicę konsumpcyjna 12,5 % białka i „doszła” w centrum kraju do 700 zl/t netto, teraz jest w lekkim odwrocie. Popyt na to ziarno znacznie zmalał, a jej ceny obniżyły się średnio o 20 zl/t (cena max to 680 zl/t).

Jeżeli chodzi o pszenice konsumpcyjną, to zainteresowanie jest tylko pszenicą o najwyższych parametrach: białko 13,5% i 14%, przy gęstości 77/78 kg/hl i liczbie opadania 275 sek.

Ofert sprzedaży kukurydzy jest na rynku dużo, a jej cena utrzymuje się na poziomie 610-620 zł/t - w magazynie producenta.

Największym zainteresowaniem nadal cieszy się jęczmień jary, ale ofert sprzedaży tego ziarna jest niewiele.

Ceny zbóż w kraju z dnia: 14-12-2017:

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START

 

 

 

 

15-11-2017:

 

Ceny  zbóż, zwłaszcza paszowych w ostatnim tygodniu bardzo wzrosły. Wynika to głównie z panujących warunków atmosferycznych. Ciągle deszcze i wysoki stan wód  utrudniają zbiory kukurydzy.

Najbardziej wzrosły ceny pszenicy paszowej  i kukurydzy w centrum kraju. Na północy kraju i w portach cena jest nawet o 30-40 zł/t niższa. Pszenica konsumpcyjna utrzymuje  stabilna cenę. Mało jest na rynku ofert sprzedaży jęczmienia jarego. Wzrost popytu wpływa na cenę tego ziarna. W ostatnich dniach za jęczmień paszowy można było  otrzymać 620 do 630 zł/t, a za konsumpcyjny nawet 660 zł/t.

Ogólnie podaż zbóż jest mała. Producenci oczekują na wyższe ceny i podejmują decyzje o sprzedaży tylko wtedy gdy są zmuszeni.

Rzepak jest cały czas poszukiwany, ale po małym wzroście ceny  w minionym tygodniu ( do 1650 zł/t) cena ponownie wróciła do poziomu 1600 zl/t.

Ceny zbóż na 15-11-2017 (zł/t netto):

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START

 

 

18-10-2017:

 

Na rynkach krajowych i zagranicznych ceny zboża i rzepaku spadają. Na rynku zbożowym panuje zastój. Producenci kończą prace polowe lub koszą kukurydzę i czekają na wyższe ceny. Jednak na razie nie ma dobrych perspektyw cenowych  dla producentów rolnych. Podaż zbóż jest duża, a ceny zniżkują po obu stronach oceanu. Transakcje dochodzą do skutku tylko w cenach minimalnych. Pszenica konsumpcyjna 12,5% białka kosztuje średnio 630 zł/t w gospodarstwie i 660 zł/t z dowozem do magazynu Kupującego. Producenci oczekują na cenę 650 zł/t i więcej płaconą w swoim magazynie. Pszenicy paszowej jest bardzo dużo, ale Sprzedający oczekują ceny 630-660 zł/t w gospodarstwie, co dzisiaj jest nierealne.

Średnia cena suchej kukurydzy to 600 zł/t, a minimalna 575 zł/t. Kukurydza mokra oferowana jest w cenie 370 zł/t lub 400 zł/t z dowozem do odbiorcy.

Ceny na południu kraju są znacznie niższe niż na północy. Wyjątkiem jest żyto konsumpcyjne, które tam (na południu) kosztuje 600-610 zł/t. W ofertach jest też żyto konsumpcyjne hybrydowe importowane z Ukrainy (liczba opadania 150-290) w cenie 600-610 zł/t netto w Hrubieszowie.

 

Przykładowe ceny netto w zł/t obowiązujące 18-10-2017:

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START

 

 

 

 

25-09-2017:

 

Ceny pszenicy paszowej na rynku spadają. Podaż pszenicy paszowej jest duża, a popyt na to ziarno jest coraz mniejszy. W portach we wrześniu realizowane są kontrakty zawarte przed żniwami, dodatkowo kupowana jest pszenica konsumpcyjna 12,5% białka i 14 % białka.

W trójmieście do 15.10.2017 przyjmowane będzie żyto paszowe po 580 zł/t i pszenżyto po 600-605zł/t. Na październik planowany jest zakup pszenżyta w cenie 575 zł/t. Przyjmowanie kukurydzy w portach zaplanowano na listopad/grudzień w cenie 630 zł/t. Cały czas w portach kupowany jest łubin , groch i bobik. Duży popyt jest na  jęczmień dobrej jakości i żyto. Cena rzepaku utrzymuje się na stabilnym poziomie.

 

Ceny zbóż na 25 września 2017 (zł/t):

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START

 

 

 

 

 

04-09-2017

W kraju  żniwa jeszcze się nie zakończyły. W wielu  gminach pola nadal są bardzo mokre. Nie ma możliwości wjechania sprzętem i skoszenia stojącego zboża. Ale na południu i w centrum kraju jest dużo  ofert  sprzedaży zboża suchego o dobrych parametrach.

Największym  zainteresowaniem klientów cieszy się zboże o bardzo dobrej jakości: żyto konsumpcyjne o liczbie opadania min 120 i gęstości 72, pszenica konsumpcyjna o białku 14% i gęstości 77-78 i l. opadania 285. Zboże paszowe dobrze się sprzedaje  pod warunkiem ze jest suche, bez porostu i o wymaganej gęstości hektolitrowej. Jakość aktualnie zebranego ziarna jest bardzo słaba, co kwalifikuje je w większości przypadków na biopaliwa.

 

Ceny netto w zł/t na dzień 04-09-2017:

 

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START

 

 

 

 

 

 

Ceny (zł/t) na krajowym rynku zbóż na dzień 11-08-2017:

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START

 

 

 

 01-08-2017:

Zbiory jęczmienia ozimego w kraju zakończono, a żniwa rzepakowe zaawansowane są w 40%. Zbiory pozostałych zbóż dopiero się zaczynają w oczekiwaniu na lepszą pogodę. Pogoda – dużo wilgoci i wysoka temperatura - ma bezpośredni wpływ na jakość i ilość zbieranego ziarna. Raporty producentów nie są optymistyczne. Rzepak tylko w południowo–wschodniej części kraju (60% skoszono) jest dobrej jakości i o wydajności średniej 3,5 t/ha.
W pozostałych rejonach wydajność średnia wynosi 2,0 do 2,5 t/ha. Cena za nasiona rzepaku oferowana jest na poziomie 1540-1570 zł/t.
Ceny oferowane przez porty i magazyny skupowe są w tym roku znacznie wyższe niż w roku ubiegłym (patrz tabela poniżej).

 

Ceny netto na dzień 01-08-2017 (w zł/t):

 

 

Renata Barczyk - makler WGT S.A.
PHU START