O nas

Platforma e-WGT należy do WGT S.A., od której na początku 2007 roku przejęła działalność w zakresie obrotu towarami.

Począwszy od 1995 roku towarowe sesje przetargowe odbywały się w sposób tradycyjny, z fizyczną obecnością maklerów, na parkiecie Giełdy, natomiast od czerwca 2001 roku rozpoczęto organizację przetargów na platformie internetowej "IGT". Platforma ta daje możliwość sprzedaży towarów masowych, wystandaryzowanych, podzielonych na kontrakty. Do końca września 2010 roku odbyło się 1908 sesji internetowych w tym 32 389 przetargów, na których łączny obrót przekroczył 5 mld zł.

Towarami, na które zawieranych jest najwięcej transakcji są zboża i mięso. Obecnie przedmiotem handlu, zgodnie z Regulaminem Rynku e-WGT, mogą być obok towarów rolniczych, paliwa stałe, paliwa płynne, stal oraz inne surowce. W trakcie trwania sesji system IGT generuje na bieżąco cedułę giełdową informującą o wystawionych towarach, sprzedanych ilościach oraz cenach. Dane te są dostępne na naszej stronie internetowej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom są one miarodajnym źródłem informacji cenowej w Polsce.

Obok platformy przetargowej funkcjonuje także transakcyjna tabela ofert i ogłoszeń skierowana do szerokiej grupy uczestników rynku.

System e-WGT powstał w oparciu o międzynarodowe i krajowe normy i dlatego jest bezpieczny dla wszystkich uczestników rynku. Bezpieczeństwo i pewność obrotu zwiększa organizacja systemu w oparciu o zasady określone w Ustawie o podpisie elektronicznym. Klienci e-WGT mogą skorzystać z usługi rozliczania transakcji i nadzorowania dostawy, co zapewnia całkowite bezpieczeństwo prawidłowej realizacji transakcji zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego towar.