Jak zostać maklerem na e-WGT S.A.

Makler jest jedyną osobą uprawnioną do zawierania transakcji w imieniu Członka e-WGT.

Przeszkolenie praktyczne ma na celu zdobycie umiejętność sprawnego posługiwania się platformą handlu internetowego (IGT). Szkolenia odbywają się w siedzibie Giełdy lub dla grup zorganizowanych prowadzone są szkolenia wyjazdowe.

Osoba będąca kandydatem na maklera powinna spełniać poniższe kryteria:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać w pełni z praw publicznych,
  • nie być karaną za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe,
  • zapoznać się z regulacjami e-WGT,
  • zdać egzamin maklerski kończący praktyczne przeszkolenie.