Opłaty

Brak opłat:

  1. Za wystawiania ofert i zamieszczanie ogłoszeń w Tabeli Ofert oraz na sesjach przetargowych.

  2. Za rejestrację w Tabeli Ofert oraz za otrzymanie i posiadanie statusu Członka Giełdy.


Opłaty - System Przetargowy:

  1. Opłaty od transakcji zawartych na rynku towarów w systemie przetargowym pobierane są od obu stron transakcji i wynoszą 0,3 % wartości zawartej transakcji (+VAT), jednak nie mniej niż 30 PLN. Transakcję w przypadku systemu przetargowego stanowi zbiór lotów jednego przetargu wylicytowanych przez jednego Członka e-WGT.

  2. Opłata z tytułu wycofania przez Członka e-WGT oferty przetargowej w dniu sesji przetargowej wynosi 0,05 % wartości wystawionego towaru liczonej od ceny wywoławczej, jednak nie mniej niż 150 zł netto.

  3. Opłata z tytułu wydania licencji maklerskiej wynosi 100 zł brutto.


Opłaty - bezpieczne transakcje w systemie transakcyjnym Tabeli Ofert:

  1. Opłata z tytułu zawarcia transakcji w systemie transakcyjnym Tabeli Ofert pobierana jest jedynie od strony wystawiającej ofertę i wynosi 0,3% netto (nie mniej niż 30 PLN).
  2. Opłata z tytułu zamieszczenia reklamy przypisanej do oferty w Tabeli Ofert e-WGT  wynosi :

  • 30 zł brutto za każdy miesiąc;

  • 300 zł brutto za 1 rok.


Cennik reklam zamieszczanych na stronie www.ewgt.com.pl dostępny jest tutaj


Numer konta: Alior Bank S.A. 11 2490 0005 0000 4600 2703 3449