System Przetargowy

Dla kogo przeznaczony jest system IGT?

System przetargowy dostępny jest jedynie dla Członków e-WGT.

System przetargowy zorganizowany jest na platformie internetowej i umożliwia Członkom e-WGT zdalne wystawianie ofert sprzedaży lub zakupu towarów na przetargach internetowych oraz udział w licytacji ceny towarów wystawionych przez innych Członków e-WGT.

Bezpieczeństwo transakcji opiera się na wadiach wpłacanych przez strony transakcji na konto e-WGT. Spółka rozlicza także zawarte na platformie transakcje oraz nadzoruje proces dostawy towaru.

Procedura zawierania transakcji na platformie handlu internetowego (IGT)
  1. Każdy z uczestników obrotu /makler e-WGT/ otrzymuje indywidualny certyfikat do handlu, który weryfikuje osobę zawierającą transakcję.
  2. W przetargu podczas licytacji udział biorą tylko ci klienci, którzy dokonali wpłaty wadium na poczet kupowanych towarów i zostali dopuszczeni przez Komisję Obrotu.
  3. System elektronicznego handlu w sposób automatyczny weryfikuje ilość dostępnego wadium na rachunku kupującego maklera, stan którego zmniejsza się wraz z nabywaniem kolejnych partii towaru. Tym samym nie ma możliwości dokonania zakupu większej ilości towaru niż to wynika z pozostającego na rachunku maklera wadium.
  4. Licytować można minimalnie o wielkość postąpienia lub o jego wielokrotność. System elektronicznego handlu przyjmuje najkorzystniejszą ofertę. Licytacja ceny towaru na konkretnym przetargu kończy się z chwilą braku przebicia ceny przez 1 minutę. Po pół minutowej przerwie rozpoczyna się kolejny przetarg.
  5. Już w trakcie trwania sesji system IGT generuje na bieżąco wyniki sesji, które informują o sprzedanej ilości i cenie towaru. Dane te są dostępne na stronie internetowej e-WGT.

 Więcej szczegółów w pliku: System Przetargowy - Podręcznik Maklera.