Kontrakty na zboża i oleiste mocno taniały w poniedziałek po obu stronach Atlantyku

 

Zamknięcie sesji - 08.07.2024:

 

Notowania kontraktów futures na Euronext-Paryż:

 

 

 

Andrzej Bąk

Źródło cen: CBoT, Euronext-Paryż