Światowe ceny wszystkich zbóż spadły w czerwcu

Według raportu FAO indeks cen zbóż wyniósł w czerwcu średnio 115,2 punktu, co oznacza spadek o 3,5 punktu (3,0 procent) w porównaniu z majem i 11,4 punktu (9,0 procent) w porównaniu z wartością z czerwca 2023 roku.

Światowe ceny wszystkich zbóż spadły w czerwcu

Światowe ceny eksportowe wszystkich głównych zbóż spadały z miesiąca na miesiąc. Spadek cen pszenicy odzwierciedlał głównie presję sezonową wynikającą z trwających zbiorów na półkuli północnej.

Za spadek cen pszenicy odpowiadają nieco lepsze perspektywy zbiorów i zakaz importu wprowadzony przez Turcję

Nieznaczna poprawa perspektyw produkcji w niektórych głównych krajach eksportujących, w tym w Kazachstanie i na Ukrainie, wraz z wprowadzeniem przez Turcję tymczasowego zakazu importu, również przyczyniła się do złagodzenia tonu cen.

Trwające zbiory w Ameryce Południowej i większy areał upraw kukurydzy w USA wpływał negatywnie na ceny tego zboża

Ceny eksportowe kukurydzy również spadły w czerwcu wraz ze wzrostem zbiorów w Argentynie i Brazylii, a obecnie oczekuje się, że produkcja w obu krajach będzie większa niż wcześniej przewidywano. Ponadto do spadku cen przyczyniła się także większa niż wcześniej oczekiwano powierzchnia upraw kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, w połączeniu z ogólnie dobrymi warunkami upraw.

Wśród innych zbóż gruboziarnistych w czerwcu spadły także światowe ceny jęczmienia i sorgo.

Indeks cen ryżu FAO odnotował w czerwcu umiarkowany miesięczny spadek, w dużej mierze odzwierciedlający ogólnie spokojną aktywność handlową.

Kształtowanie się indeksu cen zbóż FAO:

 

Andrzej Bąk

Źródło: FAO