Unijna produkcja i zapasy kukurydzy powinny odbić w górę po dwóch gorszych sezonach

Urzędnicy KE prognozują tegoroczne unijne zbiory kukurydzy na ziarno na poziomie 68,6 mln ton, czyli o 9,3% więcej niż w 2023 roku i prawie 3% powyżej średniej 5-letniej.

Wzrost produkcji powinien wynikać z większego aż o ponad 8% areału zasiewów, szacowanego na 9,09 mln ha.

 

Produkcja kukurydzy w UE-27:

W sezonie 2024/25 import kukurydzy powinien pozostać na zbliżonym do poprzedniego sezonu poziomie - 17,5 mln ton (-0,1 mln ton r/r), a eksport może wzrosnąć z 4,50 do 4,85 mln ton.

 

Unijne zapasy kukurydzy powinny wzrosnąć o 23% na koniec nowego sezonu

Zużycie kukurydzy w UE-27 szacowane jest w sezonie 2024/25 na 76,4 mln ton (podobnie jak w tym sezonie).

Dzięki większej produkcji i zbliżonemu importowi (r/r), zapasy kukurydzy na koniec nowego sezonu powinny wzrosnąć z 19,7 do 24,2 mln ton.

 

Andrzej Bąk

Źródło: KE