Pierwsza prognoza FAO na sezon 2024/25 wskazuje na komfortową sytuację w zakresie podaży i popytu na zboża

Obecne perspektywy światowej produkcji zbóż zapowiadają produkcję na poziomie 2 846 mln ton (w tym ryż w ekwiwalencie przemiału), praktycznie na poziomie rekordowego wyniku w sezonie 2023/24.

FAO prognozuje spadek światowej produkcji kukurydzy i pszenicy, ale wzrost jęczmienia, sorgo i ryżu w sezonie 2024/25

Niedawne niekorzystne warunki pogodowe w regionie Morza Czarnego prawdopodobnie spowodują spadek światowej produkcji pszenicy. Natomiast przewiduje się, że produkcja jęczmienia, ryżu i sorgo wzrośnie.

Zużycie zbóż powinno być także rekordowo wysokie w nowym sezonie

Oczekuje się, że całkowite wykorzystanie zbóż na świecie w sezonie 2024/25 wzrośnie o 0,5 procent, osiągając nowy rekordowy poziom 2 851 mln ton.

Przewiduje się, że najbardziej wzrośnie globalne wykorzystanie zbóż do spożycia, o 1,1 procent w porównaniu z rokiem 2023/24. Przewiduje się, że największy udział w tym wzroście będzie miał ryż (o 1,4 proc.), następnie zboża gruboziarniste (o 1,2 proc.) i pszenica (o 0,8 proc.).

Prognozuje się również, że globalne wykorzystanie zbóż w paszy wzrośnie o 0,4 procent, w związku z dużym popytem na gruboziarniste ziarna (zwłaszcza kukurydzę i sorgo) na paszę dla zwierząt, podczas gdy wykorzystanie pszenicy i ryżu jako paszy spadnie.

Produkcja, zużycie i zapasy zbóż na świecie według FAO:

 

Zapasy wszystkich zbóż powinny wzrosnąć do rekordowego poziomu na koniec sezonu 2024/25 przy spadających zapasach pszenicy

Światowe zapasy zbóż prawdopodobnie wzrosną o 1,5 procent (13,2 mln ton) powyżej poziomów otwarcia, do rekordowego 897 mln ton, odzwierciedlając oczekiwania dotyczące wyższych zapasów zbóż gruboziarnistych (wraz ze wzrostem w przypadku kukurydzy, jęczmienia i sorgo) oraz ryżu.

Z kolei zapasy pszenicy mogą spaść do najniższego poziomu od sezonu 2021/22. Ponieważ prognozuje się, że wykorzystanie wzrośnie również w sezonie 2024/25, a światowy wskaźnik zapasów zbóż do wykorzystania prawdopodobnie pozostanie bliski poziomu z sezonu 2023/24, wynoszącego około 30,9%.

Prognozując, że światowy handel zbożami wyniesie 481 mln ton, spadnie o 1,3 proc. w porównaniu z poziomem w sezonie 2023/24 do 481 mln ton w sezonie 2024/2025.

Za przewidywany spadek w dużej mierze odpowiadają niższe perspektywy handlu kukurydzą, przy czym do spadku przyczyniły się również mniejsze spadki w handlu pszenicą i jęczmieniem. Z drugiej strony przewiduje się, że międzynarodowy handel ryżem będzie dynamicznie rósł.


Andrzej Bąk

Źródło: FAO