W USA temo zasiewów kukurydzy jest wolniejsze niż zwykle

W raporcie Crop Progress USDA informuje, że na dzień 12 maja 49% upraw kukurydzy zostało zasianych w 18 stanach z największą uprawą tego zboża. To wzrost z 36% tydzień wcześniej, ale wynik gorszy od średniej z pięciu lat wynoszącej 54%.

To był drugi tydzień z rzędu, gdy postęp w zasiewach kukurydzy jest wolniejszy od średniego.

W USA zasiewy soi przebiegają w tempie zbliżonym do średniej

Według USDA, przy postępie wynoszącym 35%, we wszystkich 18 stanach o największym wzroście trwają zasiewy soi. Oznacza to wzrost z 25% tydzień wcześniej i zbliżony do średniej z pięciu lat.

Zasiewy pszenicy jarej przebiegają sprawnie

USDA informuje, że zaawansowanie w zasiewach pszenicy jarej w sześciu stanach o największej uprawie wynosi 61%, w porównaniu z 47% tydzień wcześniej i przewyższając średnią z pięciu lat wynoszącą 48%.

Kondycja pszenicy ozimej pogorszyła się minimalnie, ale jest dużo lepsza niż przed rokiem

Według raportu, podobnie jak tydzień wcześniej 50% areału pszenicy zaliczono do dwóch najlepszych kategorii. Dokonano niewielkich przeniesień z oceny doskonały do dobry, ale też z dostateczny do zły i bardzo zły.
Dla porównania, przed rokiem tylko 29% upraw oceniono na dobry/doskonały.

Andrzej Bąk
Źródło: USDA