Aktualne prognozy dla światowego bilansu pszenicy w tym i nowym sezonie

USDA podniósł w maju symbolicznie globalną prognozę zbiorów pszenicy w tym sezonie i zapowiada rekord w sezonie 2024/25.

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zwiększył w maju swoje szacunki zbiorów pszenicy na świecie o 0,3 mln ton do 787,7 mln ton. Co, jeśli się prognoza sprawdzi, będzie o tylko 0,2% gorszym wynikiem w stosunku do rekordowych 789,2 mln ton z sezonu 2022/23.

I prognoza na sezon 2024/25 zakłada światowe zbiory pszenicy na poziomie 798,2 mln ton (nowy rekord). Jednak mniejsze zbiory powinny odnotować Rosja, Ukraina i UE, ale oczekiwany jest wzrost produkcji w Australii, Argentynie, Kanadzie i w USA.

 

Wzrosły oczekiwania globalnego eksportu pszenicy w tym sezonie

Eksport pszenicy z Rosji podniesiono o 1,5 mln ton do 53,5 mln ton i z UE o 0,5 mln ton do 35 mln ton. Odbyło się to częściowo kosztem mniejszych wysyłek z Argentyny.

Rosja odpowiadać ma za 1/4 światowego eksportu pszenicy

Sprzedaż zagraniczna rosyjskiej pszenicy podniesiono do rekordowych 53,5 mln ton, czyli o 5,5 mln ton powyżej sezonu 2022/23.

Światowy eksport pszenicy prognozowany jest na 215,7 mln ton (-2,3% - r/r), a Rosja ma odpowiadać aż za 25% tego eksportu (22% w sezonie 2022/23), przez co dyktuje ceny na rynku.

W sezonie 2024/25 Rosja powinna wyeksportować tylko nieco mniej, bo 52 mln ton pszenicy i nadal będzie dominować na rynku eksportowym.

 

Światowa konsumpcja pszenicy znacznie przewyższy w tym sezonie produkcję

Globalne zużycie pszenicy w sezonie 2023/24 podniesione zostało o symboliczne 0,2 mln ton do 800,3 mln ton, co oznacza że konsumpcja znacznie przewyższy produkcję szacowaną na 787,7 mln ton.

W sezonie 2024/25 światowe zużycie pszenicy powinno zwiększyć się do 802,4 mln ton w porównaniu do prognozowanej produkcji 798,2 mln ton.

 

Globalne zapasy pszenicy spadną, ale w USA mocno wzrosną na koniec tego i kolejnego sezonu

Konsekwencją najnowszych zmian prognoz podaży i popytu jest spadek o skromne 0,5 mln ton, do 257,8 mln ton, oczekiwanych zapasów pszenicy na koniec obecnego sezonu. Prognozowany wynik jest najgorszy od sezonu 2015/16 i o 2,3% (12,6 mln ton) gorszy niż w sezonie 2022/23.

Amerykańskie zapasy pszenicy obniżone zostały w maju o 0,3 mln ton (o tyle wzrósł eksport) do 18,7 mln ton, co oznaczać będzie wzrost aż o 21% - r/r.

W sezonie 2024/25 zapasy globalne pszenicy powinny obniżyć się do 253,6 mln ton (-1,6% r/r), ale w USA oczekiwany jest (ponowny) wzrost zapasów tego zboża do 20,9 mln ton (+11% - r/r).


Andrzej Bąk

Źródło: USDA