USDA podniósł lekko globalną prognozę zbiorów pszenicy, ale obniżył zapasy

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł w kwietniu swoje oczekiwania zbiorów pszenicy na świecie o 0,7 mln ton (+1 mln ton w marcu) do 787,4 mln ton w sezonie 2023/24. Co, jeśli się prognoza sprawdzi, będzie o tylko 0,3% gorszym wynikiem w stosunku do rekordowych 789,3 mln ton z sezonu 2022/23. Korekta zbiorów pszenicy w górę wynika z lepszych szacunków dla UE.

Wzrosły lekko oczekiwania globalnego eksportu pszenicy

Eksport pszenicy z Ukrainy podniesiono o kolejne 1,5 mln ton do 17,5 mln ton, z Rosji o 1 mln ton do 52 mln ton i z Australii o 0,5 mln ton do 20,5 mln ton. Odbyło się to kosztem mniejszych wysyłek pszenicy z UE i Argentyny.

Rosja odpowiadać ma za 1/4 światowego eksportu pszenicy

Sprzedaż zagraniczna rosyjskiej pszenicy podniesiono do rekordowych 52 mln ton, czyli o 4,5 mln ton powyżej sezonu 2022/23.

Światowy eksport pszenicy prognozowany jest na 213,5 mln ton (-3,0% - r/r), a Rosja ma odpowiadać aż za 24% tego eksportu (22% w sezonie 2022/23) i dyktować ceny na rynku.

Światowa konsumpcja pszenicy znacznie przewyższy produkcję

Globalne zużycie pszenicy w sezonie 2023/24 podniesione zostało o 1,1 mln ton do 800,0 mln ton, co oznacza, że konsumpcja znacznie przewyższy produkcję szacowaną na 787,4 mln ton.

Globalne zapasy pszenicy spadną, ale w USA mocno wzrosną na koniec sezonu

Konsekwencją najnowszych zmian prognoz podaży i popytu jest spadek o skromne 0,6 mln ton, do 258,3 mln ton, oczekiwanych zapasów pszenicy na koniec obecnego sezonu. Prognozowany wynik jest najgorszy od sezonu 2015/16 i o 4,7% (12,7 mln ton) gorszy niż w sezonie 2022/23.

Jednak wbrew globalnej tendencji, amerykańskie zapasy pszenicy podniesione zostały w kwietniu o 0,7 mln ton do 19,0 mln ton, co oznaczać będzie wzrost aż o 22% - r/r.

 

Andrzej Bąk

Źródło: USDA