Światowe zapasy kukurydzy powinny powiększyć się o ponad 5% na koniec tego sezonu

Najnowsza prognoza USDA skorygowała w dół oczekiwane na koniec sezonu zapasy globalne kukurydzy. Kwietniowe cięcie wyniosło 1,4 mln ton (w stosunku do marca) do 318,3 mln ton. Nadal w skali roku światowe zapasy kukurydzy powinny wzrosnąć aż o 5,3% (16 mln ton).

Globalna produkcja, zużycie i zapasy kukurydzy (mln ton):

W kwietniowej prognozie Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) spodziewa się, że światowa produkcja kukurydzy wyniesie rekordowe 1,228 mld ton w sezonie 2023/24. Zaktualizowana prognoza jest o 2,4 mln ton gorsza od tej z marca, ale nadal oznacza ponad 5% odbicie produkcji kukurydzy w stosunku do poprzedniego sezonu.

Za wzrost światowych zbiorów kukurydzy (w skali roku) odpowiadać mają głównie USA, Chiny, Argentyna (po katastrofalnej suszy), Unia Europejska i Ukraina, przy niższej (r/r) produkcji w Brazylii. O ile jednak zbiory na półkuli północnej mamy już za sobą, to w Ameryce Południowej trwają, a ich ostateczny wynik dopiero poznamy.

Gorsze w kwietniu prognozy dla Argentyny i RPA zostały częściowo zrekompensowane korektą w górę unijnej produkcji

USDA pozostawił prognozę zbiorów kukurydzy w Brazylii na dobrym poziomie 124 mln ton. W skali roku brazylijska produkcja kukurydzy spadnie o ok. 10%, ale będzie to drugi wynik w historii.

Produkcja kukurydzy w Brazylii (mln ton):

Amerykanie obniżyli o 1 mln ton do 55 mln ton argentyńskie zbiory kukurydzy w tym sezonie, co będzie wynikiem o ponad 50% lepszym niż w fatalnym sezonie 2022/23.

Oczekiwane, łączne zbiory kukurydzy w Ameryce Południowej powinny być rekordowo wysokie, ale możliwe są kolejne cięcia produkcji.

Produkcja kukurydzy w Argentynie (mln ton):

Produkcja kukurydzy w Republice Południowej Afryki została obniżona z 15,5 do 14 mln ton, a w Meksyku o 0,7 do 23,3 mln ton. Zostało to częściowo zrekompensowane wyższymi o 1 mln ton (do 61 mln ton) szacunkami zbiorów w UE-27.

Światowe zużycie kukurydzy wzrośnie dużo wolniej niż produkcja

Globalna konsumpcja kukurydzy w sezonie 2023/24 została obniżona w kwietniu o 0,5 mln ton do 1,212 mld ton. W skali roku konsumpcja kukurydzy powinna jednak wzrosnąć o 3,9%, ale i tak nie dogoni skali wzrostu zapowiadanej produkcji (+6,1% - r/r).

Zapasy globalne kukurydzy powinny powiększyć się o ponad 5% na koniec sezonu

Najnowsza prognoza zapasów końcowych została obniżona o 1,4 mln ton (w stosunku do marca) do 318,3 mln ton. Nadal w skali roku światowe zapasy kukurydzy powinny wzrosnąć aż o 5,3% (16 mln ton).

USA zaliczyły rekordowe zbiory, a zapasy kukurydzy wzrosną tam o blisko 60%

W raporcie kwietniowym Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł krajowe zużycie kukurydzy (pasza i biopaliwa) o 1,3 mln ton w tym sezonie do 317,6 mln ton. Przy jednak zaliczonych rekordowych zbiorach (389,7 mln ton) zapasy na koniec sezonu wzrosną o 56% do 53,9 mln ton.

Produkcja kukurydzy w USA (mln ton):

Andrzej Bąk

Źródło: USDA