Powierzchnia zasiewów zbóż we Francji mocno spadnie, ale stare zapasy wzrosną

W wyniku intensywnych opadów deszczu od połowy października 2023 r. powierzchnia uprawy pszenicy miękkiej ozimej zmniejszyła się o 7,7% do 4,34 mln ha, pszenicy durum ozimej – o 6,4% do 0,22 mln ha, a jęczmienia ozimego – o 6,1% do 1,28 mln ha.

Według francuskiego Ministerstwa Rolnictwa powierzchnia zasiewów wszystkich zbóż na zbiory w 2024 r. zostanie zmniejszona do 6,81 mln hektarów, co oznacza spadek o 6,8% rok do roku, pomimo oczekiwanego wzrostu upraw jarych. W tym powierzchnia zasiewów pszenicy miękkiej zostanie zmniejszona o 7,7% do 4,39 mln ha


Część areału, którego rolnicy nie byli w stanie zasiać w okresie siewów jesiennych, zostanie obsiana jęczmieniem jarym

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa prognozuje, że powierzchnia uprawy jęczmienia jarego wzrośnie do 0,5 mln ha (+10,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym), a pszenicy miękkiej jarej – 0,02 mln ha (+6,4%).


Zapasy zbóż we Francji powinny mocno wzrosnąć na koniec sezonu

FranceAgriMer opublikował 17.04.2024 zaktualizowane prognozy zapasów na koniec tego sezonu (2023/2024):

  • Pszenica miękka: 3,751 mln ton w porównaniu z 3,742 mln ton w zeszłym miesiącu i 2,54 mln ton w zeszłym roku;
  • Jęczmień: 1,664 mln ton w porównaniu z 1,750 mln ton w zeszłym miesiącu i 1,013 mln ton w zeszłym rok;
  • Kukurydza: 2,336 mln ton wobec 2,434 mln ton w zeszłym miesiącu i 1,654 mln ton w zeszłym roku.

 

Andrzej Bąk

Źródło: FranceAgriMer