Krajowe ceny średnie skupu zbóż w tygodniu kończącym się 7-go kwietnia 2024

Biuletyn MRiRW pokazuje, że ceny średnie krajowe pięciu (z ośmiu) raportowanych zbóż spadły w krajowych punktach skupu w analizowanym tygodniu. Cenę średnią krajową skupu pszenicy konsumpcyjnej ustalono w na 812 zł/t, czyli o 4 zł/t (-0,6%) niżej w skali tygodnia. 

W tym samym czasie cena pszenicy kupowanej na cele paszowe wzrosła o 21 zł/t (2,7%) do 813 zł/t.

W raportowanym tygodniu udział zbóż konsumpcyjnych w strukturze zakupów zmniejszył się do 36,4% z 40,8% tydzień wcześniej, w tym pszenica stanowiła 35,0%.

Jednocześnie udział kukurydzy w skupie wzrósł do 15,0% z 12,0% - tydzień wcześniej, a cena średnia kukurydzy suchej zmniejszyła się o 5 zł/t (-0,8%) do 724 zł/t.

Aktualne ceny krajowych zbóż są zbliżone do poziomów z 2020 roku.

Uwaga: Ceny raportowane przez MRiRW odbiegają często od wycen bieżących, ponieważ raportowane dostawy mogą dotyczyć umów podpisywanych wcześniej.

 

Sprawdź:

Oferty na zboża w Tabeli Ofert - eWGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

Patrz - Notowania zbóż i rzepaku w Paryżu

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

 Ceny średnie w makroregionach:

 

Ceny zbóż na wykresach:

 

 

 

 

Porównanie średnich cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z średnimi cenami w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz dwóch lat:

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW