Giełda Rosario obniżyła prognozę zbiorów kukurydzy w Argentynie

Giełda Rosario obniżyła prognozę zbiorów kukurydzy w Argentynie w sezonie 2024–2025 o 6,5 mln ton do 50,5 mln ton (36 mln ton rok wcześniej).

Ta gwałtowna obniżka (o 11,4%) w porównaniu z oczekiwanym wcześniej rekordem 57 mln ton jest wynikiem bezprecedensowego ataku choroby bakteryjnej - Spiroplasma. Giełda Rosario dodaje, że po raz pierwszy tak bardzo obniżyła swoje szacunki z powodów innych niż klimatyczne.

Warto zaznaczyć, że USDA tylko nieznacznie (1 mln ton do 55 mln ton) obniżył w kwietniu swoje prognozy argentyńskich zbiorów kukurydzy.

 

Andrzej Bąk

Źródło: Giełda Rosario, USDA