KE zatwierdziła propozycję podwyższenia ceł importowych na rosyjskie zboża

Komisja Europejska zatwierdziła propozycję podwyższenia ceł importowych na zboża, rośliny oleiste i produkty ich przetwórstwa z Rosji i Białorusi.

Decyzja została zatwierdzona w piątek (22.03.2024) i przesłana Radzie do zatwierdzenia, gdzie musi zostać poparta kwalifikowaną większością głosów,  stwierdziła KE  w oświadczeniu.

Działania mają na celu osiągnięcie kilku celów:

  • zapobiegać destabilizacji rynku UE w związku z przyszłym znaczącym przekierowaniem rosyjskich produktów zbożowych na rynek UE;

  • zwalczanie rosyjskiego eksportu nielegalnie przywłaszczonego zboża wyprodukowanego na terytorium Ukrainy. Proponowane cła sprawią, że ta nielegalna metoda eksportu przestanie być opłacalna;

  • uniemożliwić Rosji wykorzystywanie dochodów z eksportu do UE – zarówno rosyjskich, jak i nielegalnie przywłaszczonych ukraińskich produktów zbożowych – do finansowania swojej agresywnej wojny przeciwko Ukrainie.

„Proponujemy cła na rosyjski import, aby złagodzić rosnące ryzyko dla naszych rynków i naszych rolników. Ograniczą zdolność Rosji do wykorzystywania UE na korzyść swojej machiny wojskowej. Nadal angażujemy się w utrzymanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w przypadku krajów rozwijających się. Znajdujemy właściwą równowagę pomiędzy wspieraniem naszej gospodarki i społeczności rolniczych. Jednocześnie kontynuujemy nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Niniejszy wniosek nie ma wpływu na tranzyt zbóż, roślin oleistych i produktów przetworzonych z Rosji i Białorusi do krajów trzecich.

Wcześniej ministrowie rolnictwa Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Czech zwrócili się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu zbóż z Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej.

 

Źródło: KE