Wstępna prognoza plonowania zbóż i rzepaku w UE

Według opublikowanego 25-go marca biuletynu JRC MARS dotyczącego monitorowania upraw w Europie, niekorzystne warunki pogodowe na obszarach upraw ozimych w kilku częściach Europy mają negatywny wpływ na uprawy ozime.

Oczekuje się, że na północy najbardziej dotknięte pola zostaną ponownie obsiane uprawami wiosennymi lub letnimi. Na południu skutki przekładają się głównie w zmniejszonym potencjale plonów.

Nadmierna wilgoć, w niektórych regionach połączona ze szkodami spowodowanymi przez mróz, negatywnie wpłynęła na duże obszary na północy

Od jesieni na dużych obszarach Europy Zachodniej, Północnej i Wschodniej panowały warunki nadmiernie wilgotne, co negatywnie wpływało na siew, wschody i rozwój roślin ozimych. W Europie Północnej i Wschodniej dodatkowe szkody w uprawach spowodowały silne mrozy. Stale wilgotne gleby stwarzały także trudne warunki dla rolników w zakresie dostępu do pól i pracy na nich, wpływając w ten sposób na (ponowny) siew zbóż jarych.

Utrzymująca się susza negatywnie wpłynęła na potencjał plonów w kilku południowych regionach

We wschodniej Rumunii i wschodniej Bułgarii uprawy ozime cierpią na utrzymujący się deficyt opadów, co szczególnie dotyka rzepak ozimy. Na Sycylii i w Maghrebie (Afryka Północna) panująca zimą susza doprowadziła do niskiej akumulacji biomasy w uprawach ozimych. Sytuacja jest szczególnie poważna w zachodnim Maghrebie, gdzie utrzymujące się gorące i suche warunki pogodowe doprowadziły do ​​sytuacji, w której zbiory są bezpośrednio narażone na ryzyko niepowodzenia.

Prognozy plonów w UE opierają się na trendach historycznych

Ponieważ sezon jest dopiero wczesny, prognozy plonów prezentowane w tym wydaniu Biuletynu opierają się – z kilkoma wyjątkami – na trendach historycznych.

Prognoza plonów średnich w UE-27:Andrzej Bąk

Źródło: KE