Kontrakty na zboża odbiły w górę na zamknięciu wtorkowej sesji

 

 

Zamknięcie sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 20.02.2024:

 

Wykresy notowań kontraktów w Paryżu:

 

 

Andrzej Bąk

Źródło cen: www.barchart,com