Krajowe ceny średnie skupu prawie wszystkich zbóż spadły w tygodniu kończącym się 4-go lutego

Biuletyn MRiRW pokazuje, że ceny średnie krajowe ośmiu (z dziewięciu) raportowanych zbóż spadły w krajowych punktach skupu w analizowanym tygodniu. Cenę średnią krajową skupu pszenicy konsumpcyjnej ustalono w analizowanym tygodniu na 869 zł/t, czyli o 34 zł/t (-3,8%) niżej w skali tygodnia. 

Krajowa cena średnia pszenicy była w raportowanym tygodniu o ponad 70 zł/t niższa od średniej ceny pszenicy konsumpcyjnej dla całej UE (933 zł/t).

W tym samym czasie cena pszenicy kupowanej na cele paszowe obniżyła się o 26 zł/t (-3,1%) do 844 zł/t.

W raportowanym tygodniu udział zbóż konsumpcyjnych w strukturze zakupów wzrósł do 36,5% z 38,9% tydzień wcześniej, w tym pszenica stanowiła 33,6%.

Udział kukurydzy w skupie spadł do 25,0% z 27,1% tydzień wcześniej, a cena średnia kukurydzy suchej zmniejszyła się o 30 zł/t (-3,7%) do 765 zł/t.

Średnia cena kukurydzy w UE-27 wyniosła w analizowanym tygodniu 857 zł/t i była o blisko 100 zł/t wyższa od średniej ceny tego zboża w Polsce (765 zł/t).

Uwaga: Ceny raportowane przez MRiRW odbiegają często od wycen bieżących, ponieważ raportowane dostawy mogą dotyczyć umów podpisywanych wcześniej.

 

Sprawdź:

Oferty na zboża w Tabeli Ofert - eWGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

Patrz - Notowania zbóż i rzepaku w Paryżu

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

 Ceny średnie w makroregionach:

 

Ceny zbóż na wykresach:

 

 

 

Porównanie cen średnich zbóż w kraju, UE i na giełdzie w Paryżu:

 

 

 

Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2023 i 2022:

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW