W USA tempo zbiorów kukurydzy i soi jest szybsze niż zwykle

Raport Crop Progress (USDA) twierdzi, że do 12 listopada amerykańscy farmerzy zebrali 95% upraw soi, co oznacza wzrost z 91% tydzień wcześniej i więcej niż średnia z pięciu lat wynosząca 91%. 

Także zbiory kukurydzy wyprzedzają średnie tempo

USDA raportuje, że zebrano 88% areału kukurydzy w porównaniu do z 81% tydzień wcześniej i 86% średnio. 

Kondycja pszenicy ozimej pogorszyła się drugi tydzień z rzędu

USDA twierdzi, że na dzień 12 listopada 93% pszenicy ozimej zostało zasianej, co oznacza wzrost w porównaniu z 90% tydzień wcześniej i tyle samo, co wynosi średnia z pięciu lat.

W raporcie wskazano, że wzeszło 81% zasiewów, co oznacza wzrost z 75% tydzień wcześniej i więcej niż średnia z pięciu lat wynosząca 80%.

Łącznie 47% z upraw uznano za dobre/doskonałe, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z tygodniem poprzednim.

 

Andrzej Bąk

Źródło: USDA