Spadki dominowały na zakończeniu piątkowej sesji

 

Zamknięcie sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 17.11.2023:

 

Wykresy notowań kontraktów w Paryżu:

 

 

 

Andrzej Bąk

Źródło cen: www.barchart,com