Światowe zbiory kukurydzy powinny wzrosnąć o blisko 6% - r/r

Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) spodziewa się, że globalna produkcja kukurydzy wzrośnie o 5,5% - rok do roku i wyniesie 1,221 mld ton. Obecna prognoza jest o 6,3 mln ton lepsza od tej z października, kiedy to korekta w górę sięgnęła 0,2 mln ton.

Lepsze prognozy dla Ukrainy i Rosji

W skali globalnej warto odnotować wzrost prognoz produkcji kukurydzy w Rosji i na Ukrainie - po ok. 1,5 mln ton, który z nawiązką zrekompensował gorsze oczekiwania zbiorów w Meksyku i w Egipcie.

Unijne zbiory kukurydzy zostały podniesione o skromne 0,1 mln ton do 59,8 mln ton, co oznaczać będzie poziom o 7,5 mln ton większy niż w fatalnym dla produkcji kukurydzy 2022 roku.

Za gwałtowne odbicie światowej produkcji (5,5% w skali roku) odpowiadać mają głównie USA, Argentyna (po katastrofalnej suszy), Unia Europejska i Ukraina, przy założeniu doskonałych, chociaż o 8 mln ton niższych zbiorach w Brazylii.

Światowe zużycie kukurydzy wzrośnie wolniej niż produkcja

Globalna konsumpcja kukurydzy w sezonie 2023/24 została podniesiona o 4,8 mln ton od października i powinna wynieść 1,205 mld ton. W skali roku konsumpcja kukurydzy powinna wzrosnąć o 3,2%, ale i tak nie dogoni skali wzrostu zapowiadanej produkcji.

Wzrosły prognozy zapasów na koniec sezonu

Najnowszy raport zwiększył prognozę globalnych zapasów kukurydzy na koniec sezonu 2023/24 o 2,6 mln ton do 315,0 mln ton.

W skali roku zapasy kukurydzy powinny zwiększyć się aż o 5,3% (16 mln ton).

Sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku kukurydzy wygląda bardzo dobrze w porównaniu do sezonu 2022/23. Może się ro jednak zmienić, jeśli sucha pogoda utrzyma się dłużej w Ameryce Południowej i doprowadzi do cięć oczekiwanej produkcji.

Amerykanie podnieśli krajowe prognozy zbiorów kukurydzy

W listopadowym raporcie na sezon 2023/24 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł krajowe plony (też zbiory) kukurydzy do poziomu 174,9 buszli/akr – powyżej oczekiwań rynkowych.

Rekordowe zbiory w USA i skokowy wzrost zapasów

Konsekwencją lepszego plonowania była korekta w górę o 4,3 mln ton krajowych zbiorów tego zboża do rekordowych 387 mln ton. Oznacza to, że produkcja kukurydzy w USA wzrośnie o 11% w skali roku, a zapasy na koniec sezonu aż o 58%.

 

Andrzej Bąk

Źródło: USDA