Polska będzie drugim producentem kukurydzy na ziarno w UE w tym roku ?

Komisja Europejska skokowo podniosła swoje prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno w naszym kraju. W stosunku do prognozy z końca sierpnia, szacunki areału wzrosły aż o 249 tys. ha (+27% - m/m). Obecne szacunki zasiewów sięgają blisko 1,2 mln ha w porównaniu do 0,93 mln ha szacowanych przed miesiącem i 1,0 mln ha w 2021 roku.

Kolejnym czynnikiem składającym się na produkcję są plony średnie. Najnowsza prognoza podniosła oczekiwaną średnią wydajność do też rekordowych 7,62 t/ha (+12% - m/m) z 6,69 t/ha przed miesiącem i 7,47 t/ha w 2021 roku.

Stąd najnowsza prognoza zakłada, że rolnicy zbiorą w tym roku rekordowe 9,0 mln ton kukurydzy na ziarno, czyli o 44% więcej niż zakładała prognoza z końca sierpnia miesiąca. Poprzedni rekord produkcji z 2021 roku opiewał na 7,5 mln ton.

Oznaczać to będzie drugie miejsce w UE za Francją z prognozą 11,61 mln ton, ale przed Rumunię, której zbiory kukurydzy oceniane są na 8,82 mln ton.

 

Zbiory kukurydzy na ziarno w Polsce (w tys. ton):

 

Areał kukurydzy na ziarno w Polsce (w tys. ha):

 

 

 

 

Wydajność średnia kukurydzy na ziarno w Polsce (w t/ha):

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: KE