Unijne kontrakty na zboża i rzepak taniały w środę

W środę większość amerykańskich kontraktów w Chicago ponownie taniała, ponieważ rynek coraz bardziej niepokoił się o globalny popyt, napięcia dyplomatyczne z Chinami dodatkowo zagrażają amerykańskim eksportowi. Skala spadków notowań zbóż w Paryżu była mniejsza dzięki silnemu popytowi eksportowemu na unijną pszenicę i malejącym prognozom zbiorów kukurydzy.

Kontrakty na zboża po obu stronach Atlantyku straciły już całe lub większość ubiegłotygodniowego wybicia.

Wyceny unijnego i kanadyjskiego rzepaku spadają w wyniku rosnącej podaży z dobrych zbiorów w UE i doskonałych perspektyw dla produkcji tych nasion w Kanadzie i Australii. Presja spadkowa wynika też z taniejącej ropy naftowej (-4% w środę).

 

Zamknięcie środowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 03.08.2022:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: www.barchart.com