Kontrakty na zboża i oleiste kontynuowały we wtorek odbicie

Niewywiązywanie się Rosji z podpisanego w piątek porozumienia i pogarszające się perspektywy plonowania kukurydzy i soi w USA oraz kukurydzy w UE są motorem wzrostów notowań zbóż i oleistych w tym tygodniu.

Ostrzał ukraińskich portów i okolic ma na celu utrudnienie eksportu zbóż tą drogą poprze podrożenie frachtu i ubezpieczenia transportów morskich. Za to rosyjski eksport kwitnie, korzystając z udogodnień zawartych w podpisanej w piątek umowie. Na początku sezonu utrzymuje się silny popyt także na unijną pszenicę w oczekiwaniu na większe dostawy z Ukrainy.

Kondycja dwóch głównych amerykańskich upraw pogorszyła się w ostatnim tygodniu, a gorąca i sucha pogoda zapowiadana jest na w przyszłym tygodniu na wielu terenach zasiewów kukurydzy i soi w USA.

Też maleją mocno oczekiwania wydajności kukurydzy w UE. Jednostka unijna MARS w swoim lipcowym raporcie obniżyła prognozę plonu średniego tego zboża o 8% od czerwca, co byłoby też ok. 8% mniejszą wydajnością w stosunku do średniej 5-letniej.

 

Zamknięcie wtorkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 26.07.2022: