Duża przecena rzepaku podczas środowej sesji

 Unijne zboża poruszają się w czerwcu w szerokim trendzie bocznym kilkanaście procent poniżej maksimów z połowy maja. Rzepak pozostaje w trendzie spadkowym, naśladując taniejące oleje roślinne. W środę olej palmowy stracił na wartości blisko 3% pod wpływem rosnącego eksportu z Indonezji.

Amerykański Fed podniósł w środę stopy o 75 pb. Skala podwyżki była oczekiwana i jednocześnie najwyższa jednorazowa podwyżka stóp od 28 lat. Rosnące stopy procentowe w USA i na świecie mają wywierać presję spadkową na ceny surowców. Z jednej strony kapitał przenosi się z rynków akcji i dużo wolniej z towarów do bezryzykownych obligacji, a z drugiej wysokie stopy spowolnią wzrost gospodarczy, a przez to popyt na towary.

 

Zamknięcie środowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 15.06.2022:

Andrzej Bąk

Źródło cen: www.barchart.com