Ceny większości krajowych zbóż spadły na przełomie roku

Dane MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe 7 raportowanych zbóż spadły, a tylko 3 wzrosły w krajowych punktach skupu w tygodniu 27.122021-02.01.2022. Spadki cen średnich były duże, bo mieściły się w zakresie od -1,7% do -6,9%. Największy spadek (tydzień do tygodnia) dotyczył pszenicy (-5% - paszowa i -6,9% - konsumpcyjna).

W końcówce roku praktycznie wszystkie zboża osiągały swoje nowe historyczne maksima i tylko owies paszowy kosztuje średnio poniżej psychologicznego poziomu 1000 zł/t, pomijając mokrą kukurydzę. Kukurydza swoje historyczne szczyty zaliczała już w połowie września, kiedy to stare zboże kosztowało średnio powyżej 1100 zł/t. Na początku października cena średnia kukurydzy suchej spadła do nieco powyżej 900 zł/t, ale w kolejnych tygodniach rosła, korzystając z trendu wzrostowego panującego na rynku pozostałych zbóż. W raportowanym tygodniu cena średnia suchej kukurydzy obniżyła się do 1059 zł/t (-1,7% t/t). 

Cenę średnią krajową tony pszenicy konsumpcyjnej ustalono na 1229 zł/t, po spadku o 6,9% w skali tygodnia, a cena średnia pszenicy skupowanej na cele paszowe wyniosła 1203 zł/t (-5% t/t).

W ujęciu regionalnym ceny średnie (regionalne) za ziarno konsumpcyjne pszenicy wahały się w przedziale (1169-1362 zł/t (tydzień wcześniej było to: 1293-1354 zł/t). Rozpiętość cen średnich regionalnych pszenicy paszowej była nieco mniejsza i wahała się w przedziale 1143-1257.

W analizowanym tygodniu zboża konsumpcyjne stanowiły ok. 46% skupu, w tym pszenica 40%.

 

Patrz oferty na zboża na e-WGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW