Amerykański eksport zbóż i soi pozostaje w tyle za poprzednim sezonem

Załadunki eksportowe amerykańskiej kukurydzy i sorgo wzrosły w I tygodniu stycznia w stosunku do tygodnia poprzedzającego. Całość sorgo i ponad 1/4 kukurydzy wysłano do Chin. Eksport soi obniżył się jednak aż o 44% (t/t), a Chiny stanowiły 64% dostaw. Załadunki eksportowe pszenicy utrzymały się na niskim poziomie.

USA - Tygodniowe wysyłki eksportowe, tydzień kończący się 6-stycznia 2022:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA