Oleiste mocno w dół, a pszenica w górę po publikacji amerykańskich prognoz

Soja spadła we wtorek do poziomu najniższego od grudnia 2020 po publikacji miesięcznych prognoz USDA. Śladem soi podążał cały kompleks sojowy oraz nasiona rzepaku. Duży spadek dzienny odnotowała również kukurydza w Chicago, a za nią unijny kontrakt na to zboże. Na plusie dzień zamknęła tylko pszenica. 

Aktualizacja prognoz USDA była mocno spadkowa dla notowań soi, lekko spadkowa dla kukurydzy, ale wspierała wyższe ceny pszenicy. Tak też zakończyły się wtorkowe notowania.

USDA podniósł o 2 mln ton (do 121,1 mln ton) oczekiwania amerykańskiej produkcji soi w wyniku korekty w górę plonów średnich (z 50,6 do 51,5 b/a). Jednocześnie podniesione zostały o kolejne ponad 2 mln ton zapasy początkowe (końcowe z poprzedniego sezonu). Konsekwencją był wzrost prognoz amerykańskich zapasów końcowych w tym sezonie aż o 3,7 mln ton (73% m/m) i o 25% w porównaniu z sezonem 2020/21. Zmiany w USA przełożyły się na poprawę globalnego bilansu soi.

W przypadku krajowej kukurydzy, USDA podniósł po ok. 1,5 mln ton prognozę zbiorów do 381,5 mln ton (wyższa wydajność) i zapasów początkowych do 31,4 mln ton. Jednocześnie obniżono też lekko zużycie paszowe, ale poniesiono eksport. W efekcie prognoza październikowa zakłada wyższe o 2,3 mln ton niż miesiąc wcześniej zapasy końcowe kukurydzy na poziomie 38,1 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi oznaczać będzie to wzrost o 21,3% rok do roku.

W skali świata wyższa produkcja w USA została w części zniwelowana przez cięcie zbiorów kukurydzy na Ukrainie (-1 do 38 mln ton) i w Rosji (-0,5 do 15 mln ton). Stąd globalną produkcję kukurydzy podniesiono tylko o 0,5 mln ton (m/m) do 1,1982mld ton. Dzięki jednak wzrostowi o 3,5 mln ton zapasów początkowych (W USA i Chinach) i minimalnemu cięciu spożycia, globalne zapasy na koniec sezonu podniesione zostały o 4,1 mln ton (m/m) do 301,7 mln ton. Jest zatem szansa, że zapasy kukurydzy wzrosną na koniec sezonu o 11,8 mln ton (+4,1%) licząc rok do roku.

Amerykański i światowy bilans pszenicy pogorszył się w październikowej prognozie USDA. Kolejne cięcia produkcji (m/m) dotyczyły głównie Ameryki Północnej. Szacunki zbiorów w USA obniżono o 1,4 mln ton do 44,8 mln ton, a w Kanadzie o 2 mln ton do 21 mln ton. O 0,5 mln ton spadła też produkcja w Kazachstanie, co prawie w całości zostało zrekompensowane większymi zbiorami pszenicy w UE szacowanymi na 139,4 mln ton. Globalne zbiory pszenicy szacowane są na nadal rekordowe 775,9 mln ton (-4,4 mln ton m/m), czyli o niespełna 1 mln ton powyżej poprzedniego sezonu.

Kolejny cios dla strony podażowej na rynku pszenicy przyszedł z korekty w dół aż o 4,2 mln ton globalnych zapasów końcowych w starym sezonie, czyli początkowych dal sezonu 2021/22. Oczekiwane światowe zużycie pszenicy, mimo że obniżono nieco (m/m) do 787,1 mln ton, to i tak przewyższy produkcję. W konsekwencji zapasy światowe pszenicy na koniec obecnego sezonu obniżono o 6 mln ton (w porównaniu z wrześniową prognozą), do 277,2 mln ton. Oznaczać to obniżenie zapasów o 3,9% r/r - drugi sezon z rzędu.

 

Zamknięcie wtorkowej sesji - 12.10.2021:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: www.barchart.com, USDA