Ceny zbóż w kraju rosły na przełomie września i października

Dane MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe ośmiu zbóż wzrosły, a tylko w dwóch przypadkach spadły w krajowych punktach skupu w tygodniu 27.09-03.10.2021. Zarówno skala podwyżek jak i spadków była duża i sięgała od minus 5,6% (kukurydza), do plus 9,9% (jęczmień browarniany).

Do grupy drożejących zbóż należała pszenica. Cenę średnią tony zboża skupowanego na konsumpcję wyceniono na 1018 zł/t, po wzroście o 12 zł/t (+1,1%) w skali tygodnia. Za pszenicę o przeznaczeniu paszowym płacono średnio 1048 zł/t, czyli 2,4% więcej niż w tygodniu poprzedzającym.

W ujęciu regionalnym najdrożej za pszenicę konsumpcyjną (1041 zł/t) płacono w makroregionie centralno-wschodnim, a ziarno paszowe najdroższe było w makroregionie południowym (1083 zł/t).

Warto zauważyć, że obecne poziomy cen pszenicy są w kraju o 34-38%, a kukurydzy o 21% wyższe niż rok temu. Wszystkie zboża notują w tym roku wieloletnie rekordy cen, a wiele z nich przebiło już poziomy cen starych zbiorów notowane w czerwcu.

W analizowanym tygodniu zboża paszowe stanowiły 59,4% zakupów, w tym pszenica 36%, kukurydza 4%, pszenżyto 11%. Udział pszenicy konsumpcyjnej w skupie spadł w ciągu tygodnia o 2%, do 34%.

Warto zwrócić uwagę na ceny mąki (ostatnia tabela).

Cena hurtowa wzrosła r/r o poziom zbliżony do wzrostu cen zbóż, ale ceny detaliczne pozostają jeszcze na poziomie podobnym jak przed rokiem. Oznacza to, że handel bazuje na starych zapasach, a dopiero przed nami są wzrosty cen mąki w sklepach.

 

 

Patrz oferty na zboża na e-WGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

 

Notowania zbóż na Matif:

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2020 i 2019.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW