W Chicago spadki, a w Paryżu wzrosty na zamknięciu poniedziałkowej sesji

Zamknięcie sesji z 13.09.2021:

Źródło cen: www.barchart.com