Mieszane zamknięcie piątkowej sesji po pubilkacji miesięcznych prognoz USDA

Dane na temat rynku zbóż i soi zawarte w miesięcznych prognozach USDA były negatywne (prospadkowe). Wzrosła amerykańska produkcja zarówno kukurydzy, jak i soi. Dodatkowo wzrosły oczekiwane światowe zapasy kukurydzy, soi i pszenicy w sezonie 2021/22.

Mimo spadkowego wydźwięku wrześniowych prognoz USDA, w Chicago spadki pogłębiła w piątek tylko pszenica, podczas gdy soja i kukurydza wzrosły na zamknięciu sesji.

 

Zamknięcie piątkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 10.09.2021:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: www.barchart.com