Kontrakty na zboża i oleiste taniały w czwartek po obu stronach Atlantyku

Inwestorzy sprzedawali w czwartek kontrakty w Chicago i w Paryżu w oczekiwaniu na piątkową aktualizację prognoz podaży i popytu (godz 18 naszego czasu). USDA w swojej wrześniowej prognozie powinien podnieść plonowanie i areał kukurydzy, soi i pszenicy, a tym samym krajową produkcję. Szacunki amerykańskich zapasów na koniec sezonu 2021/22 mogą dodatkowo wzrosnąć za sprawą mniejszej konsumpcji i eksportu.

 

Zamknięcie czwartkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 08.09.2021:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: www.barchart.com