Niewielkie zmiany ocen amerykańskiej soi i kukurydzy

Opublikowany już po zamknięciu wtorkowej sesji w Chicago raport USDA pokazał stabilizację stanu zasiewów kukurydzy i soi w Stanach Zjednoczonych.

Uśredniony wskaźnik ocen amerykańskiej kukurydzy i soi zmienił się symbolicznie i wyniósł odpowiednio 59% i 57% upraw zaliczonych do dwóch najlepszych kategorii.

W przypadku pszenicy jarej i jęczmienia zbiory zbliżają się do końca, stąd oceny zasiewów nie są już publikowane.

Przypominam, że w sierpniowej prognozie USDA zapowiedział spadek produkcji pszenicy jarej o ponad 40% w porównaniu do poprzedniego roku (oznaczać to będzie poziom najniższy od 1988 roku).

Zbiory pszenicy jarej są zaawansowane w 95% w porównaniu do 83% - średnio. W przypadku jęczmienia zebrano już 92% areału w porównaniu do 87% - średnio.

 

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress and Condition) – stan na 5-09-2021:


USA - kondycja upraw:

  • Kukurydza: 59% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-1% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 61% przed rokiem;
  • Soja: 56% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (+1% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 65% przed rokiem;

Publikowane ostatnie oceny (przed trzema tygodniami):

  • Pszenica jara (stanowi ok. 1/4 produkcji pszenicy): tylko 11%  upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (bez zmian w tygodniu), w porównaniu do 70% przed rokiem;
  • Jęczmień: tylko 23% (-1% w tygodniu) upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii, w porównaniu do 77% przed rokiem.

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA