Kondycja pszenicy jarej w USA pograsza się nadal, a zboże to zalicza 9-letnie maksima

Opublikowany już po zamknięciu poniedziałkowej sesji w Chicago raport USDA pokazał minimalny wzrost ocen kondycji zbóż jarych (z wyjątkiem pszenicy). Jest to efekt ostatnich opadów na głównych terenach upraw, które jednak najczęściej omijały tereny zasiewów pszenicy jarej.

W lipcowej prognozie USDA zapowiedział spadek produkcji pszenicy jarej o ponad 40% w porównaniu do poprzedniego roku (oznaczać to będzie poziom najniższy od 1988 roku).

Polepszyła się minimalnie się w ostatnim tygodniu ocena zasiewów soi. Zbiory pszenicy ozimej są zaawansowane w 73% i zbliżają się do średniego tempa.

W fazie kwitnienia było 56% kukurydzy w porównaniu do 52% - średnio.

 

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress and Condition) – stan na 19-07-2021:


Kondycja upraw:

  • Pszenica jara (stanowi ok. 1/4 produkcji pszenicy): tylko 11%  upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-5% w tygodniu), w porównaniu do 68% przed rokiem;
  • Kukurydza: 65% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (przesunięcie 1% z dobry do doskonały w tygodniu), w porównaniu do 69% przed rokiem;
  • Soja: 60% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (+1% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 69% przed rokiem;
  • Jęczmień: tylko 27% (+3% w tygodniu) upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii, w porównaniu do 75% przed rokiem.

 

Zaawansowanie zbiorów:

  • Pszenica ozima: 73% areału (+14% w tygodniu), w porównaniu do 74% - średnio.

 

Kondycja upraw jarych w USA:

 

Kukurydza (% udział dwóch najlepszych kategorii ocen):

 

Soja (% udział dwóch najlepszych kategorii ocen):

 

Kondycja pszenicy jarej jest najgorsza od lat !!!

 

Kondycja jęczmienia poprawiła się, ale i tak jest  jest najgorsza od lat !!!

 

 

Amerykańska pszenica jara jest wyceniana dużo wyżej (9-letnie maksima) od pszenicy ozimej (usd/100 buszli):

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA