Zamknięcie poniedziałkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 19.07.2021:

Obawy związane z epidemią cowid-19 powróciły, spadki na szerokim rynku surowców (-7% ropa) i akcji wymusiły przeceny większości kontraktów na zboża i dużo większe na rynku oleistych (wykorzystywane do produkcji biodiesla).

 Źródło cen: www.barchart.com