Kondycja upraw jarych w USA pogorszyła się w ostatnim tygodniu

Opublikowany już po zamknięciu poniedziałkowej sesji w Chicago raport USDA pokazał, że zasiewy zbóż jarych w USA się zakończyły, a w przypadku soi tylko 10% areału pozostało do zasiania. Niestety kondycja kukurydzy, pszenicy jarej i jęczmienia pogorszyła się w ostatnim tygodniu i jest gorsza niż przed rokiem. Są to pierwsze efekty gorącej i suchej pogody. Deficyt opadów na północy USA utrzymuje się już znacznie dłużej, a w stanie Północna Dakota (główny producent pszenicy jarej) ok. 80% areału dotknięte jest suszą.

Jednocześnie poprawiła się ocena stanu upraw pszenicy ozimej (zbiór się już zaczął na południu USA). Do 50% wzrósł udział upraw zaliczonych do dwóch najlepszych kategorii.

 

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress and Condition) – stan na 06-06-2021:


Tempo zasiewów jarych:

 • Soja: 90% (+6% w tygodniu), w porównaniu do 79% - średnio.

Wschody:

 • Kukurydza: 90% (+9% w tygodniu), w porównaniu do 82% - średnio;
 • Pszenica jara: 90% (+10% w tygodniu), w porównaniu do 86% - średnio;
 • Soja: 76% (+14% w tygodniu), w porównaniu do 59% - średnio;
 • Jęczmień: 87% (+8% w tygodniu), w porównaniu do 86% - średnio.

Faza strzelania w źdźbło:

 • Pszenica ozima: 85% areału (+6% w tygodniu), w porównaniu do 86% - średnio;


Kondycja upraw:

 • Pszenica ozima: 50% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (+2% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 51% przed rokiem;
 • Pszenica jara (stanowi ok 30% zbiorów pszenicy): tylko 38% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-5% w tygodniu), w porównaniu do 82% przed rokiem;
 • Kukurydza: 72% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-4% w tygodniu), w porównaniu do 75% przed rokiem;
 • Soja: 67% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (I ocena w sezonie), w porównaniu do 72% przed rokiem;
 • Jęczmień: tylko 43% (-5% w tygodniu) upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii, w porównaniu do 79% przed rokiem.

 

Zbiory:

 • Pszenica ozima: 2% areału (I raport), w porównaniu do 7% - średnio;

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA